Individuálna terapia

V pradávnych tradíciách, ktoré sú postavené na holistickom (celostnom) prístupe k človeku, terapeut v prístupe ku klientovi, si kladie otázku, za prvé: „Kto prišiel? Čo teraz potrebuje na svojej životnej ceste v zmysle svojich individuálnych potrieb?“. Odpoveď na tieto otázky poskytuje spirituálna (duchovná) orientácia cez konzultáciu s energiou múdrosti IFA. Výsledkom je remédium, t.j. nájdenie zodpovedajúcej, vhodnej techniky liečenia (NLP, timeline healing, terapeutický tranz, regres, liečenie energiami predkov, intervencia archetypálnymi energiami, exorcizmus, vracanie častí duše…). Veľmi často cestujeme spolu do podvedomia, do minulého času a priestoru, aby sme vyriešili zápletku, nerovnováhu, blokádu, príčinu choroby tam kde začala.

Spirituálna (duchovná) orientácia – Konzultácie s energiou a božstvom múdrosti IFA

Ako získam správne odpovede o svojom živote? 

Pri (počas) konzultáciách s energiou, božstvom múdrosti IFA dostávame odpovede na dôležité otázky o vlastnom živote, ako aj usmernenia na dosiahnutie želaného cieľa. Ide o stretnutie s pravdou v sebe samom, ktoré odhaľuje príčinu a podstatu problému, ako aj najlepší spôsob riešenia. Pomáha nám nájsť správny smer života a objavovanie životnej cesty. Odpovede prichádzajú (vychádzajú) z nás samých, z našej individuálnej duchovnej esencie (podstaty). Konzultácie s energiou IFA osvetľujú náš individuálny osud, plán, s ktorým sme prišli do tohto života. 

Duchovný sprievodca je akoby asistentom, pomáha nájsť klientovi vlastné odpovede. Po konzultácii s energiou IFA nasleduje práca prispôsobená a definovaná na základe osobnej, individuálnej podstaty človeka a je zameraná na podporu, transformáciu, čistenie a vytváranie ochrany. Spojenie sa s energiou IFA umožňuje určiť, či niekto potrebuje rituál alebo nie, či si treba len zvedomiť situáciu a urobiť konkrétne kroky v živote, či potrebuje špecifické duchovné intervencie, zásahy alebo sa má zvoliť transformačná práca, práca so šamanskými technikami (timeline healing, návratom (vracanie) častí duše, liečenie archetypálnymi energiami, liečenie energiami predkov, regresná terapia, NLP , terapeutický tranz, príp. iné).

Aké témy je možné spracovať?

 • Odstraňovanie príčin choroby, ťažkostí, blokád (blokov), strachov, zlyhaní (neúspechov), použitím rôznych techník na prácu s podvedomím, so zámerom nájsť príčinu existujúcich (vzniknutých) ťažkostí.
 • Cestovanie do minulosti a preprogramovanie (prenastavenie), liečenie vplyvu (vplyvov)traumatických udalostí z minulosti.
 • Šamanský návrat častí duše.
 • Návrat (obnovenie) sily a schopností z minulých životov.
 • Preprogramovanie (prenastavenie) podvedomých vzorcov (programov), ktoré ovplyvňujú náš život v súčasnosti (presvedčenia o partnerstve, financiách, úspechu, nedostatku sebauvedomenia, ťažkosti s realizáciou, socializáciou a ďalšie vzorce (modely) správania, ktoré sme zdedili alebo získali v detstve, škole a prostredí, ktoré nás počas života obklopovalo.
 • Oslobodenie od nezdravej naviazanosti, príliš silného vplyvu rodičov, partnerov.
 • Riešenie karmických vzťahov, vzorcov (modelov) správania a ťažkostí (problémov).
 • Harmonizácia energií v nás.
 • Programovanie budúcnosti.
 • Aktivácia alebo harmonizácia oblastí, ako sú partnerstvo, príťažlivosť, úspech, pokrok, šťastie, mier, otváranie sa príležitostiam pre pracovný pokrok, plodnosť.
 • Prebúdzanie a uzdravovanie vnútorného dieťaťa, aby sme mali viac radosti, aby sme uzdravili emočné turbulencie (nevyrovnanosť), prebudili tvorivé schopnosti a talenty.
 • Práca so spirituálnym (duchovným) zdrojom, ktorý ovplyvňuje (vplýva na) náš pocit prijatia v spoločnosti, aby sme sa na tejto planéte cítili ako doma.
 • Pomoc rodičom s porozumením a socializáciou svojich detí.
 • Energetická podpora pri medicínskom spôsobe liečenia (niekedy energie vo vnútri nás neumožňujú uzdravenie, aj keď dostávame lieky a terapie, vtedy je potrebné pracovať na rôznych úrovniach, aby sme dosiahli prijatie liečby).
 • Neutralizácia deštruktívnych a sebadeštruktívnych síl, ktoré vplývajú na zlyhanie (neúspech), utrpenie, na prerušenie alebo dokončovanie projektov.
 • Pomoc pri odstraňovaní emočných turbulencií (emočnej nevyrovnanosti), depresie, stresu.
 • Ochrana pred deštruktívnymi energiami a vplyvmi iných (závisť, čierna mágia, žiarlivosť.
 • Energetické čistenie (vyčistenie) priestoru: čistenie energie minulosti, energetických „záznamov“ v priestore, kolektívnej energie priestoru.
 • Energetické čistenie a revitalizácia tela, emócií.
 • Pri porozumení a transformácii všetkého, čo tvorí základnú súčasť života.