O mne

Ifa kňažka, spirituálna orientátorka, Iya-Agan najvyššia kňažka kultu predkov, terapeutka šamanských techník, regresná terapeutka, majsterka a praktikantka NLP metódy. Vedie workshopy, vzdelávania, prednášky, reatriti (pobyty v ústraní), Školu múdrosti a individuálne terapie v Slovinsku, Srbsku, Chorvátsku a v iných krajinách.

Mateja Akengen Tomšič

Jej cesta a objavovanie

Mateja Tomšić Akengen pochádza zo Slovinska, kde vyštudovala ekonomickú fakultu. Pracovala ako ekonómka, čím získala mnohé skúsenosti v oblasti manažmentu v Slovinsku, ako aj v zahraničí. Ako tridsaťročná pôsobila vo švajčiarskej firme na pozícii manažérky a neskôr sa stala poradkyňou pre oblasť ekonomiky.  Tento typ kariéry ju neuspokojoval a neumožňoval jej rozvíjať sa v súlade so svojimi najdôležitejšími životnými hodnotami. Keďže mala tú česť, vyrastať na vidieku, obklopená prírodou a zdravým sedliackym rozumom svojich rodičov a babičiek, tými energiami vyvažovala vplyv kolektívnej „zmätenosti“( stratenosti). Vyrastala na vidieku, obklopená prírodou a bola vychovávaná múdrosťou prameniacou v zdravom sedliackom rozume svojich rodičov a starých mám. Vďaka týmto atribútom postupne pochopila, že je schopná vyvažovať vplyvy súvisiace s kolektívnou „zmätenosťou“, stratenosťou v kontexte spirituality. Postupne, počas dospievania sa začala zaujímať o hlbšie filozofické otázky života, na ktoré nenachádzala odpovede v existujúcich systémoch, akými sú napr. aj oficiálne vzdelávacie systémy. Ako 27 ročná, vlastnou silou prebudila v sebe cestu duchovného poznávania, ktorá ešte stále trvá a vedie ju k objavovaniu hlbokých metafyzických vedomostí o človeku, živote, prírode a ľudskom osude.

Biću i ostaću učenBudem a zostanem žiakom školy života. Je to niečo, čo nikdy nekončí, dokonca ani smrťou.“ Matejaik škole života. To se nikada ne završava, čak ni smrću.

Svoju duchovnú cestu začala „náhodou“. V tom čase mala ateistické presvedčenia. Ocitla sa na prednáške mnícha a uznávaného slovinského psychológa, Kristijana Gastenčnika. Okrem psychologických tém, venoval pozornosť aj významu spirituality v našich životoch. Vtedy sa v nej prebudili spomienky na minulé životy, v ktorých sa videla, že sa duchovnému životu venovala už vtedy. Následne si darovala k svojim dvadsiatim siedmim narodeninám iniciáciu v reiki. Odvtedy sa všetko v jej živote pohlo veľkou rýchlosťou iným smerom ako tomu bolo dovtedy. Jej iniciatíva bola sústredená do vzdelávania a poznávania všetkého, čo bolo dostupné v Slovinsku, od hlbokej úrovne reiki až po regresnú terapiu. O rok neskôr objavila šamanizmus a uvedomila si, že to je práve to, čo najviac súznie s jej povahou a charakterom. Učenie šamanizmu jej poskytovalo hĺbku a šírku poznania, skúmanie individuality a súčasne celistvosti, zaoberá sa psychologickými a súčasne prírodnými zákonitosťami a procesmi transformácie. Prostredníctvom IFA divinácií, ktoré predstavujú formu duchovného usmernenia, sa začala odhaľovať cesta jej osudu. Zistila, že sa narodila s poslaním byť liečiteľkou. Bolo len otázkou času, kedy sa v nej dary spojené s liečiteľstvom naplno rozvinú.

Stretnutie so šamanizmom

​„Prvý šaman, ktorého som stretla a od ktorého som sa učila hlbokej úcty k prírode, bol Navaho Indián Menson, ktorý vedie obrady sweat lodge, t. j. sauny. V spôsobe, akým staval saunu, všetko malo svoj význam, rád a všetko dávalo zmysel. Každé odseknutie vetvy a jej použitie pre stĺp posvätného priestoru, bolo sprevádzané meditáciou a porozumením. Jama (diera), ktorú vykopal, predstavovala kontakt s centrom Matky Zeme. Všetko, čo bolo súčasťou sauny malo svoju dôležitosť – svetové strany, ako aj časové cykly mesiaca. Vďaka tomu som si uvedomila, že všetko v prírode má svoj zmysel, esenciu a múdrosť. Že sme prepojení so všetkým. Že život nie je poskladaný len z mechanicky usporiadaných úkonov. Že aj „obyčajný“ kameň obsahuje svoju abstraktnú energiu.“

„Austrálsky šaman Rowland Barkly ma naučil, ako pracovať s tranzom, s tzv. soul retrieval – návratom alebo vracaním sa častí duše, s liečením pomocou časovej osi (holographic time line healing), exorcizmom – prácou s entitami alebo túlavými dušami. Umožnil mi spojiť sa a poznať filozofiu IFA a umožnil mi absolvovať prvé zasvätenia, iniciácie v Brazílii.“

kňazi a kňažky z Nigérie

Stretnutie s IFA

„So skupinou skúsených terapeutov, v januári 2003 som nastúpila na palubu lietadla a na odporúčanie Barkly-ho som išla na zasvätenia (iniciácie) do Brazílie, kde na nás čakali Baba King a tím z Nigérie. Baba Fabunmi ma zasvätil do energie múdrosti – IFA a Iya Ašabi do energie tajomstva života – Matky Univerza. Obaja krátko na to prešli do sveta predkov, odkiaľ nás naďalej podporujú. Baba Fabunmi zomrel presne mesiac po našom zasvätení. Bolo to, akoby na nás čakal. Boli sme jeho posledné „deti“, ktoré inicioval. Sú našimi priamymi duchovnými predkami s pôvodným starodávnym poznaním. Teší ma, že som sa stretla s týmto pôvodným a do dnešných dní v praxi zachovaným. Je mi cťou, že môžem zdieľať časť toho poznania s ostatnými.“

Baba Fabunmi (vzadu) i Baba King (vpredu) 

Odvtedy sa Mateja neustále učí, iniciuje a rozvíja. Študuje túto hlbokú filozofiu života, ktorá ponúka nesmierne a trvalé porozumenie, prostredníctvom využívania energiía psychológiu prostredníctvom mytológie. Baba King je jej duchovný učiteľ. On je mostom, on je ten, ktorý má zásluhu na prenose poznatkov africkej komunity Yoruba na iné kontinenty.

„Baba King nás spája s inými špecialistami, organizuje zasvätenia (iniciácie), učí nás mytológiu. Existuje celá „armáda“ učiteľov, Babalawa a Iyanifa (v Afrike neexistuje slovo šaman, ale Babalawo – otec tajomstiev a Iyanifa – matka tajomstiev), ktorí nás energicky podporujú a učia. Niektoré iniciácie zahŕňajú viac ako sto ľudí, ktorí pomáhajú, podporujú a pracujú. Samotná skutočnosť, že na iniciáciách v Nigérii (Abeokuta), je neustále prítomných deväť starých múdrych Iyaníf, ktoré len „držia“ priestor, hovorí o veľkoleposti týchto udalostí.“

Mnohí z Matejiných učiteľov sú starí, niektorí majú viacej, ako sto rokov. Preto všetci, ktorí sa cítime pozvaní prijať ich učenie, sa ponáhľame využiť ich prítomnosť. Oni zachovávajú veľké dedičstvá sily a múdrosti.

Iya Ašabi (rad Mateje Tomšič)

Školenia prebiehajú v Slovinsku, kde Baba King pravidelne prichádza a iniciácie sa konajú v Brazílii a Nigérii. V roku 2003 bola v Slovinsku vytvorená prvá skupina mimo Afriky, ktorá študuje IFA mytológiu a systém IFA divinácie (usmernenia). Jejčlenovia sa učia tradičným spôsobom a súčasne využívajú možnosti modernej doby, ktorá umožňuje učenie nahrávať a zapisovať po prvýkrát. Mnohé témy sú teraz k dispozícii vo forme skrípt, kníh a zvukových záznamov a súčasne sú k dispozícii aj študentom Školy múdrosti. Niektorí z nich majú ambíciu ísť za pôvodným poznaním a spolu s Matejou cestujú ku živím príbehom a legendám múdrosti.

Cesta duchovného bojovníka a cesta múdrosti

Cesta duchovného liečiteľa vyžaduje veľa prípravy a každodenného skúmania. Je to cesta duchovného bojovníka a cesta múdrosti. Mateja sa denne venuje sebaskúmaniu, vstupuje do procesov a rozvíja svoju vlastnú silu. Neustále je jednou nohou vo viditeľnom a druhou nohou v neviditeľnom svete.

Akengen znamená odovzdaná

Zasvätenia (iniciácie) v Nigérii

Mateja je odovzdaná terapeutickej práci a práci duchovného učiteľa. Mesačne cestuje do Srbska a Chorvátska, vedie chrám a zúčastňuje sa podujatí v Slovinsku. Povinnosti a rozsah práce ju prinútili k tomu, že musela ukončiť prácu v oblasti ekonomiky. Aj napriek tomu, je za túto životnú skúsenosť veľmi vďačná. Vďaka nej nadobudla nové sociálne zručnosti a svoju starú dušu naučila využívať nové schopnosti. Pochopila mechanizmy, pomocou ktorých súčasný svet funguje, čo jej dovoľuje usadiť sa a mať svoje miesto v modernej dobe. S ľahkosťou, bez problémov, s humorom a rešpektujúc materiálny a zároveň duchovný rozmer života.

    Kontaktný formulár