Zarezervujte si termín na online konzultáciu s IFA múdrosťou

Čo znamená duchovná orientácia IFA?

IFA duchovná orientácia je rozhovor s božskou múdrosťou IFA.

IFA má prístup k našej duchovnej podstate a nášmu osudu, prostredníctvom systému divinácie odhaľuje hľadajúcemu odpovede na život a usmerňuje ho na jeho individuálnej ceste. Predstavuje médium medzi duchovnou podstatou a mysľou(vedomím).

IFA duchovná orientácia predstavuje naše právo a príležitosť dostať usmernenie k správnemu rozhodnutiu, nasledovať našu životnú cestu, ktorá nám bola pri narodení predurčená. IFA duchovná orientácia je náš priateľ, ktorý nám vždy dá správnu odpoveď, ktorý je tu pre nás, aby nám objasnil to, čomu stále nerozumieme. IFA nám odhaľuje tajomstvo nášho života v tomto viditeľnom svete. Je to stretnutie s pravdou.

Kedy sa radíme s IFA?

S božskou múdrosťou IFA sa radíme, aby sme dostali odpovede na otázky o živote zo seba, pre seba. Najmä:

  • keď nechceme urobiť nesprávne rozhodnutie;
  • keď nás zaujíma usmernenie pre konkrétny životný cyklus alebo konkrétnu oblasť života;
  • keď hľadáme príčiny alebo usmernenie na to, ako reagovať na výzvy, ktoré máme v pláne, pokiaľ ide o zdravie, emócie, úspech, dlhovekosť, vzťahy, plodnosť, prechody …
  • keď chceme nájsť a nasledovať našu cestu, svoj osud, odhaliť a využívať talenty;
  • keď hľadáme odpovede na otázky o živote a zaujíma nás, kto sme, kam smerujeme a odkiaľ sme prišli.

ORI, naša duchovná podstata

Všetko v živote je duchovné. Boli sme a vždy budeme duchovnými bytosťami bez ohľadu na to, či sme vo viditeľnom svete alebo nie. ORI je naša duchovná podstata. Existovala ešte pred našim príchodom do viditeľného sveta a bude existovať aj po jeho opustení. ORI nesie záznam o našom predurčení (pred-osude), našom životnom pláne, poslaní, našom základnom charaktere, výzvach. Všetko v živote závisí od nášho ORI: reakcie, odolnosť, vzťahy, úspech / neúspech, dlhovekosť ako aj vitalita, spokojnosť … všetko, čo si pozývame a priťahujeme do našich životov.

ORI je náš sprievodca životom, individuálne božstvo v nás. Duchovná orientácia je konzultácia s ORI. Náš ORI je ten, kto nesie odpovede a IFA, ako božská energia múdrosti, pomocou nástroja divinácie slúži na komunikáciu a pochopenie ORI.

IFA, veda o človeku a ľudskom pred-osude

IFA je energia, božstvo múdrosti, filozofia a prax predurčenia (pred-osudu) človeka, človek a jeho prítomnosť v živote. IFA je prastará, stará ako ľudstvo a predstavuje jeden z najkomplexnejších spôsobov pochopenia ľudskej individuality.

Jej bohatá mytológia je UNESCO-m chránená ako svetové orálne kultúrne dedičstvo, uchovaná v africkom kmeni Yoruba. Táto prastará psychológia je darom pre ľudstvo, pre pochopenie človeka v jeho duchovnej, individuálnej existencii vo viditeľnom svete, pre lepšie pochopenie prírody a univerza(vesmíru), viditeľnej a neviditeľnej časti existencie. IFA je koncept univerzálnej múdrosti. Rozumie a dotýka sa všetkých úrovní ľudského života a existencie. V živote sa nám nemôže stať nič, čo by pre múdrosť IFA mohlo byť neznáme alebo nové.

Systém divinácie IFA 

IFA systém divinácie je praktickým nástrojom múdrosti IFA, ktorý slúži ľuďom na konzultácie s múdrosťou IFA. Je založený na 256 energetických kódoch – odua. Rozhovor s múdrosťou IFA praktizujú IFA kňazi a kňažky, duchovní usmerňovači (sprievodcovia), iniciovaní a uvádzaný do filozofie a praktík práce s IFA, Babalawom (otcom tajomstiev) a Iyanifou (matkou tajomstiev).

Skúsenosti klientov

– Kedykoľvek som v dileme alebo pochybujem o správnosti rozhodnutia, opýtam sa IFA. Poradiť sa s múdrosťou IFA je ako hovoriť sám so sebou. Aj keď existuje niekoľko dilem súčasne, konzultácie s IFA neomylne ukážu, o čo ide, odhalia príčinu a ponúknu riešenie. Nech idem akokoľvek zmätená, frustrovaná alebo nervózna, po konzultácii s IFA sa vrátim s úľavou, pretože som dostala odpovede a viem, čo mám urobiť, aby sa veci pomaly začali meniť. Vždy to fungovalo, preto by som každému odporučila konzultáciu s IFA. Vďaka tomu, že existuje príležitosť konzultovať s múdrosťou, cítim šťastie a privilégium, lebo sa nemusím túlať bezcieľne, ani robiť zbytočné chyby. Kedykoľvek mám pochybnosti, jednoducho sa spýtam a viem, že odpoveď je správna, pretože vychádza z mojej podstaty.

Jelena