Duchovná práca

Čo je v živote neoceniteľné? Všetko, čo určuje ľudský osud. Ak tomu nerozumieme, môžeme premárniť svoj život. Môžeme minúť dobré príležitosti, nevyužiť čas (mrhať časom), „zmraziť“ svoje životné cykly. To čo je neoceniteľné sú otázky: Kto som? Je mi dobre v mojom každodennom živote? Nakoľko som v rovnováhe? Ako reagujem na situácie, ktoré majú tendenciu ma vyvádzať z rovnováhy? V akom som emočnom stave? Som uvoľnený(á)? Kladiem si vôbec tieto otázky? Každodenne sa stretávame s ľuďmi, ktorí sa sťažujú na svoj život. Či budeme žiť šťastný život alebo nie, nezávisí od toho, čo máme, ale od našej emočnej kompetencie. Prostredníctvom svojich emocionálnych schopností môžeme spoznať kto sme, prečo sme tu a čo môžeme urobiť, aby nám v živote bolo lepšie. Či zmeníme svoj život k lepšiemu alebo k horšiemu, záleží na našich schopnostiach. Záleží na usmernení, ktoré máme, aby sme mohli žiť plnohodnotnejšie. Záleží na spôsobe, akým žijeme každodenne.

My sme duchovné bytosti a všetko v tomto viditeľnom univerze má duchovnú podstatu. Duchovno nie je náboženský „recept“(návod), duchovno je porozumenie životných konceptov a toho, kto sme. Duchovno je o tom, ako byť viac „živým“. O ponorení sa. O otvorení brány pre hlbšie spojenie s existenciou. O nakŕmení duše, ktorá je smädná po zmysle života? Zotavení sa, pripomenutí si, precítení … Všetko v tomto živote je duchovné.

Emočné ťažkosti, úzkosť, depresia, pocit „stratenosti“, prázdnota, apatia, nedostatok vášne pre život – všetko to sú dôsledky oddelenosti od vlastného duchovného zdroja, od prírody a jej duchovnej sily, ktorej sme neoddeliteľnou súčasťou. Duchovná práca nie je len terapia, aj keď nás k duchovnej ceste a k stretnutiu samého so sebou, prinúti najčastejšie nejaké utrpenie alebo choroba. Prirodzené je vtedy hľadať riešenie, lebo nie sme odolní voči bolesti. Bolesť je spôsob, akým nás naša duša, naše spirituálne bytie (duchovné ja), upozorňuje, že existuje niečo viac ako „klietka“, do ktorej sme sa uzamkli zo strachu, pred tým, aby sme sa stali skutočne „živými“. Duchovno znamená neustále budovanie vlastnej pripravenosti na život a na výzvy, ktoré nám prináša. Duchovno je spôsob, odhaľovania nášho vlastného jadra, ktoré má odpovede na otázky : – Kto som, prečo som tu, kam smerujem? Duchovno znamená prevzatie zodpovednosti za seba a svoj život.