Učte sa online

Na rozdiel od bežných systémov učenia, ktoré prebiehajú v smere prijímania informácií prichádzajúcich zvonka, vzdelávacia práca s Akengen provokuje prebudenie vnútornej múdrosti, ktorá je uložená v každom z nás. Podľa africkej filozofie IFA, samotným narodením sme vybavení všetkým, čo potrebujeme pre život. IFA je filozofia porozumenia životu zachovaná v ústno-kultúrnej(orálno-kultúrnej) tradícii západo-africkej komunity Yoruba. IFA znamená múdrosť a múdrosť osvetľuje tajomstvo života, odpovedá na otázky o ľudskej existencii, charaktere, (pred)osude. Učenie je zachované v podobe mytológie a symbolov, ktoré interpretujeme v kontexte konkrétneho života, času a danej situácie. Mytológia ako príbeh duše, nikdy nie je jednoznačná.

Namiesto jednej všadeprítomnej pravdy, IFA ako hlbinná psychológia dáva každému z nás právo objavovať individuálnu pravdu. IFA je oporou pre jednotlivca, na jeho jedinečnej životnej ceste. IFA je stará ako ľudstvo, v jej filozofii neexistuje princíp absolútneho majstrovstva, lebo nikto nie je absolútnym vlastníkom múdrosti. Každý je v určitej oblasti žiakom a v inej oblasti učiteľom, lebo proces učenia sa nikdy nekončí. Všetci sme žiakmi školy života.

Edukačná práca s Akengen nie je, a ani nemôže byť, iba teoretická, predstavuje hlboký transformačný proces spoznávania uzamknutých častí seba (samého), vlastnej individuality, charakteru, talentov, sily a slabosti, konštruktívnych a deštruktívnych síl v nás. Stretnutie s pravdou vo svojom vnútri (v sebe), má terapeutický účinok, uzemňuje nás a spája nás so životom.

Ako sa môžeme spojiť s individuálnym božstvom v sebe? Ako môžeme stretnúť svoj vlastný osud? Máme na neho vplyv? Kde sme boli pred vstupom do tohto života? Aké životné hodnoty nosíme v sebe? Aká je naša vízia života? Nakoľko sme zameraní na ciele? Je náš individuálny čas v súlade s kolektívnym rytmom času? Sme prítomní vo svojom živote alebo sa život odvíja mimo nás? Do akej miery sme uväznení v minulosti? Do akej miery sme úspešní v materializácii svojich ideí? Aké role hráme v medziľudských vzťahoch? Nakoľko poznáme náš rodokmeň a ako na nás vplýva genetika? Čo je naším duchovným zdrojom? Ako sa správame k svojmu vnútornému dieťaťu? Aké dohody si nesieme z minulých životov? Akým spôsobom môžeme „oživiť“ najväčšie talenty a odbúrať najsilnejšie strachy? Akým spôsobom využívame energie prírody ako duchovné vitamíny? Akým spôsobom sa môžeme stať emočne stabilnou osobnosťou? Ako môžeme byť viac „živí“?