Prihlás sa do školy múdrosti

Ak patríte medzi tých, ktorí sa pýtajú: – Kto som? Prečo som tu? Čo je mojím zámerom? Kam smerujem? – Vitajte v Škole múdrosti.

Spoločne sa ponoríme do jemných úrovní nevedomia, zažijeme hlboké transformačné procesy a staneme sa viac „živými“.

Škola múdrosti podporuje účastníkov v odhaľovaní tajomstiev života, prostredníctvom teoretickej a praktickej práce s podvedomím a bytím, aktiváciou energie, neuveriteľnou cestou cez spomienky, čas a priestor.

V Škole múdrosti sa učíme o človeku a jeho charaktere, o ľudskom osude, prírode a spôsobe spolužitia s ňou.

Kontinuálna práca na prebúdzaní potlačených vedomostí, zvädomovaní vnútornej múdrosti a uzdravovaní, vedie k sebapoznaniu, uvedomeniu si vlastnej sily, hodnoty a individuálnej pravdy, čo vlastne aj je cieľom tejto Školy.

Základom Školy múdrosti sú prastaré zachované múdrosti, najviac africká filozofia IFA, ktorá sa v celosti zachovala až dodnes. Poslúžime si aj inými technikami práce, ktoré majú korene v starodávnych šamanských znalostiach iných národov, ako aj novšími technikami, ktoré kombinujú staré vedomosti so súčasným prístupom (neurolingvistické programovanie a iné techniky).

Prostredníctvom mytológie a iných nástrojov, ktoré slúžia na podporu, sa prebúdza naše vedomie o tom, že život je najväčšou hodnotou, a že našou najväčšou zodpovednosťou je spoznať podstatu, vlastnú individualitu a žiť v súlade s ňou.

Témy Školy múdrosti sú celoživotné, nadčasové a súčasné(novodobé) zároveň, rozdelené do 10 častí:

  • individuálne bytie/podstata,
  • základné hodnoty života,
  • čas a priestor,
  • komunikácia,
  • medziľudské vzťahy,
  • vplyv minulosti,
  • práca s vnútorným dieťaťom,
  • práca s energiami prírody,
  • emocionálna stabilita 
  • práca na osobnej sile. 

Akengen už dlhé roky vedie Školu múdrosti v Srbsku (Belehrade, Novom Sade, Kragujevci), v Chorvátsku (Rijeke, Splite, Záhrebe, Zadare) ako aj v Izvire v Slovinsku formou prednášok, workshopov a viacdenných retreat-ov (ústraní). 

Začiatkom roka 2017 začala aj Online Školu múdrosti. Prednášky prebiehajú formu webinárov (v priemere 5 pre každý celok), ktoré účastníci sledujú, nech sa nachádzajú kdekoľvek, a workshopy sa konajú v priemere každé dva mesiace vo vyššie uvedených mestách, kde Škola múdrosti žije už roky.