Ústranie

Intenzívne spirituálne retreat-i (ústrania, duchovné cvičenia) a tematické víkendy sú organizované spôsobom, ktorý umožňuje účastníkom spojiť oddych, duchovnú prácu na sebe a objavovanie výnimočných prírodných ambientov a silových miest, lebo sa konajú na miestach, kde je sila samotnej prírody intenzívna a liečivá.

Akengen vás vedie cez výnimočnú cestu časom, hlbinami podvedomia, do duše a jadra Matky Zeme, do iných dimenzií univerza, do božskej podstaty prírody. Všetky spomienky nesieme v sebe a naše podvedomie je „stroj času“. Žiadny vedecko-fantastický film nemôže prekonať zázraky, ktoré sa nachádzajú v nás samých, a ani veľkosť vesmíru, ktorý je našim domovom.

Ponorte sa do mágii života. Každá rastlina, strom, potok, rieka má svoju tajnú mystickú silu. Môžeme svetom kráčať celý život naslepo alebo znovu objaviť to, čo vždy bolo v nás a čaká na rozlet. Sloboda duše existovať a prebudenie vedomia o šírke a hĺbke života. Jediné, čoho sa potrebujeme zbaviť je strach zo seba a svojej vlastnej hĺbky. Vitajte v znovu objavovaní tajomstva života, mágie prírody a vašej individuálnej sily.