KVÍZ

 • 1. AKO SA CÍTITE V NEDEĽU VEČER?
 • Príjemne, užívam si každú voľnú chvíľu, stále je víkend. A
 • Robím všetko a všetko stíham v príjemnom tempe, bez tlaku. B
 • Nedeľa je ako pracovný deň, len si robím domáce práce, ktoré cez týždeň nestíham. C
 • Spím, je to jediný spôsob aby som sa pripravil/la na všetko, čo ma cez týždeň čaká. D
 • Už po obede som v kŕči, lebo zajtra začína nový pracovný týždeň a je mi z toho zle.E
 • 2. PRÁCA, KTORÚ ROBÍM…
 • Úplne ma napĺňa, cítim sebarealizáciu. A
 • Existenčne ma to uspokojuje, ale nenapĺňa, nevidím možnosť rastu. B
 • Neuspokojuje ma to existenčne, ale medziľudské vzťahy sú skvelé, a to je pre mňa dôležité. C
 • Môj plat je výborný a všetko ostatné je zlé. D
 • Nenávidím prácu, ktorú robím, rovnako aj kolegov, len si myslím, že je všade to isté a nemám motiváciu pre zmenu. E
 • 3. MIESTO, KDE ŽIJEM…
 • Milujem a cítim k nemu spolupatričnosť. A
 • Milujem, ale sociálne vzťahy a hodnoty sú mi cudzie a vzdialené. B
 • Ani mám rád/a a ani nemám rád/a, hodilo ma to tam, žijem tam. C
 • Nie je to pre mňa zlé, ale chcem zmenu. D
 • Nepáči sa mi ani to miesto a ani ľudia, necítim spolupatričnosť, snívam o odchode. E
 • 4. ŽIJEM…
 • V rodine, ktorú milujem a ktorá ma podporuje. A
 • V rodine, ktorej som členom, ale necítim pochopenie, sme príliš rozdielni. B
 • Vo vzťahu, v ktorom som z praktických dôvodov. C
 • Sám/a, túžim po láske a spojení. D
 • Sám/a tak mi to úplne vyhovuje. E
 • 5. V RODINE ZAŽÍVAM VZŤAHY AKO…
 • Podporujúce, plné dôvery a úprimnosti. A
 • Prijateľné, nie sme príliš prepojení, ale sme tu pre prípad, že by niekto naozaj potreboval pomoc. B
 • Formálne, sme cudzinci, sme tu pre seba, len pri určitých príležitostiach. C
 • Sme v závislom vzťahu, emocionálne podmienení, s pocitmi viny a výčitkami svedomia. D
 • Chladné, nie emocionálne, bez podpory. E
 • 6. PRIATEĽSTVO…
 • Je neoceniteľným pokladom. A
 • Prekrásna skúsenosť, ktorá stojí za riziko, vždy obohatí. B
 • Možné s pochybnou životnosťou(otáznou trvácnosťou). C
 • Zriedkavé a nie vždy spoľahlivé. D
 • Lož, ktorej veria naivní. E
 • 7. SOM…
 • Optimistický, pozitívny a šťastný človek. A
 • Spokojný človek, mám pocit, že dokážem lepšie a viac, ale nesťažujem si. B
 • Žijem a nechávam iných žiť, veľa nepotrebujem, veľa nežiadam. C
 • Nemyslím si o sebe príliš veľa, prijímam veci ako prichádzajú, nemám na to žiadny vplyv. D
 • Osud mi nie je naklonený, cítim sa bezmocne a nezrealizovane, ale neviem s tým nič urobiť. E
 • 8. DO AKEJ MIERY SA VAŠE ŽIVOTNÉ POSLANIE ODRÁŽA VO VAŠICH ROZHODNUTIACH?
 • Na vedomej úrovni poznám svoje poslanie, žijem v súlade s jeho realizáciou. A
 • Každý deň počúvam seba a zosúlaďujem svoje možnosti a túžby. B
 • Cítim vyšší zmysel, ale nedarí sa mi dosiahnuť súlad, mám pocit, že ma niečo z vnútra vedie k zmene, ale neviem ako na to. C
 • Necítim sa byť realizovaný/á, akoby som bol/a len pozorovateľom vlastného života. D
 • Neverím si, že som dôležitý/á, myslím si, že sa všetko deje len tak. E
 • 9. DO AKEJ MIERI SA AKTÍVNE PODIEĽATE NA NAPLNENÍ CIEĽOV VO VAŠOM ŽIVOTE?
 • Vytváram krátkodobé a dlhodobé ciele a kroky, ktoré vedú k ich realizácii. A
 • Keď je pre mňa niečo skutočne dôležité, viem, ako dosiahnuť cieľ. B
 • Mám plán, ale nie dôslednosť. C
 • Nie som prvý/á v poradí, je tu práca, rodina, povinnosti… to určuje moje ciele, nie moje túžby. D
 • Iní určujú, všetko ostatné je sebaklam, sme malí a bezvýznamní hráči. E
 • 10. ČAS JE…
 • Dar, ktorý som dostal/a tým že som sa narodil/a v tomto živote. A
 • Aj tak tečie, je len na mne, ako ho využijem. B
 • Môj prísny sudca, pripomína mi pominuteľnosť, neustále meškám, nič nestíham, sme v spore. C
 • Záťaž, tik-tak, tik-tak, vytvára mi stres, tečie ako piesok pomedzi prsty. D
 • Len fyzická kategória. E

HODNOTA ODPOVEDE, KTORÚ STE ZAKRÚŽKOVALI:

A – 5 bodov
B – 4 body
C – 3 body
D – 2 body
E – 1 body

AK MÁTE:

OD 39 DO 50 BODOV
Ste spokojným človekom. Ste prispôsobivý a schopný rozpoznať dobro v sebe, ľuďoch a udalostiach. Ste cieľavedomý, dôsledný a oddaný realizácii a súčasne citlivý, keď je múdre prispôsobiť sa danej chvíli. Váš postoj k životu je presiaknutý múdrosťou a pocitom zmyslu života.

30 AŽ 39 BODOV
Ste v pohode, no občas vás prepadne pocit, že treba niečo zmeniť alebo doplniť. Niekde vo vnútri máte potrebu znovu preskúmať vaše už zabehnuté vzorce. Je dobre počúvať ten hlas vo vnútri vás. To, čo je dobré, sa potvrdí a čo treba časom zmeniť, ak budete príliš dlho otáľať, môže začať robiť problémy. Siahnite po konzultácii so svojím podvedomím prostredníctvom nástrojov divinácie a usmernenia, ktoré vám pomôžu pri zvedomovaní Vášho skutočného zmyslu života, vnútornej múdrosti a aký účel má Váš život. Je vám k dispozícii ako potenciál, ktorý sa nachádza v každej živej bytosti a čaká na objavenie, aby priniesol úplné vnútorné naplnenie.

20 AŽ 30 BODOV
Je potrebné revidovať súčasný život, skontrolovať smer, prehodnotiť rozhodnutia. Vynaložili ste veľa energie na jazdu nesprávnym smerom. Neznamená to, že všetko bolo na ceste nesprávne a nezmyselné. Dostali ste sa do bodu, kedy máte právo rozhodnúť sa, že už stačilo a chcete niečo iné. Dôležité je, aby ste si to sami pred sebou bez strachu a hanby priznali a zvolili zmenu. Váš život je vašou zodpovednosťou a máte právo rozhodnúť sa, chcieť aj niečo iné a lepšie.

POD 20 BODOV
Niekedy sa z niektorej pozície v živote zdá zmena nemožná. Nepodľahnite klamu nezmyselnosti. Ste živá bytosť a prišli ste na tento svet, ako všetci ostatní ľudia, s právom a schopnosťou žiť spokojný, zmysluplný a naplnený život. Nikdy nie je neskoro. Život môžete žiť aj inak a ak spadnete do beznádeje, vždy to môže byť ťažšie a bolestivejšie. Ale, nech je to akokoľvek ťažké, nazbierajte sily a bojujte za seba. Dlhujete to sami sebe. Možno budete prekvapený, aké možnosti sa vám naskytnú, keď odfúknete prach, ktorý zakryl vaše túžby, sily a sny. Avšak, verte alebo nie, stále sú tam vo vás a čakajú na realizáciu. Vykročte…