Šta je Ifa?

Ifa postoji od početka čovečanstva. To nije učenje koje je kreirao čovek, majstor ili učitelj, niti je religija. Ifa je kao svetlosti koja rasvetljava ljudsko postojanje. Ifa je mudrost o životu i svedok ljudske predodređenosti. Sadrži odgovore na naša pitanja o kompleksnosti postojanja, o ljudskom životu, karakteru i sudbini. Postoji da bi nam olakšala življenje, jer za sopstvene živote ne umemo uvek da se pobrinemo. Svakodnevno se suočavamo sa situacijama u kojima život ne razumemo dovoljno dobro: ne razumemo odnose sa roditeljima, partnerom, decom. Živimo u amneziji poistovećujući se sa onim što radimo, bez suštinskog znanja o tome ko zapravo jesmo. Naše znanje o životu je presiromašno. Zato konsultujemo Ifa, mudrost.

Ifa nas uči kako da volimo život. Uči nas kako da živimo sopstvenu istinu i da dobro živimo sa drugima oko sebe. Nije dovoljno razumeti samo svoj život, nego to razumevanje sebe treba povezati sa razumevanjem drugih ljudi, jer sve je međusobno povezano. Zbog toga je Ifa podrška na individualnom putu, ali i sposobnost socijalizacije. Uči nas kako da razvijemo i iznesemo svoje talente za opštu dobrobit. Kroz zajedništvo naš život dobija na značaju. Potreban nam je dvosmeran pogled na svet: tražimo način da nas svet prihvati, istovremeno radeći na tome da mi prihvatimo svet. Proces je uzajaman. Mahom se ljudi ne prilagođavaju unuverzumu u kome žive, nego samo traže da budu prihvaćeni, što je jedan od čestih uzroka nestabilnosti i patnje. Treba prihvatiti ovaj univerzum kao jedan od načina da ostvarimo svoju sudbinu.

Izvorište filozofije Ifa je u zapadnoafričkoj zajednici Joruba (na području Nigerije, Konga i Benina). Joruba narod veruje u prirodu i veruje u ljudska bića, kao i u to da su sva božanstva koja postoje prisutna u našim telima. U Ifa filozofiji se smatra da svi imamo sve što nam je potrebno.

Šta je ono što je u životu neprocenjivo? To su pitanja: – Ko sam ja? Kuda idem? Šta je moja svrha? Koliko sam u balansu na svom putu? U kakvom sam emotivnom stanju? Da li sam opušten(a)? Da li smo uopšte u poziciji da sebi postavljamo takva pitanja? Zdravi ljudi svakodnevno se žale na život, jer živeti srećan život ne zavisi od onoga šta imamo, nego od naše emotivne kompetencije. Siromašni smo u onome što nemamo, a najgore siromaštvo u životu je ne razumeti sebe. Danas su na rasprodajama mnogobrojne filozofije: kako biti uspešan, steći prijatelje, spasiti brak, postati milioner… Sve te knjige samopomoći su među najprodavanijima, jer ljudi ne znaju kako da slušaju sebe. Kada neki učitelj razvije svoj put i želi da ga prenese drugima, nastaju religija i dogma. Kad god neko nešto otkrije, predstavlja svoju istinu kao svevažeću. Ifa postupa drugačije, pitajući se: – Kako doći do onoga što svaki pojedinac nosi u sebi i kako ga podržati na tom jedinstvenom putu? Podrška individualnosti je glavni fokus ifa filozofije.

Rođeni smo sa predodređenjem, karakterom i sudbinom – koju možemo poboljšati ili pogoršati, zavisno od naše svesnosti. Svesnost se takođe može formirati, ako naučimo kako da rukujemo svojim umom i razumom. Ifa daje odgovore na pitanja zašto smo tu. Šta je za mene vredno, a šta ne? Šta je kompatibilno sa mojim životom, a šta nije? Otkrivajući nam odgovore, Ifa je kao svetlost zahvaljujući kojoj jasno vidimo sopstveni život. Dragoceno je poznavati pravac u svom životu. Šta ako je neko rođen sa predodređenjem da bude umetnik, a studira inženjerstvo? Teško će u životu prosperirati, ako barem neki segment svog rada ne dovede u vezu sa umetnošću. Kad ostvarujemo svoju sudbinu, to nas najviše podiže u život. U tome je prednost znanja Ifa – daje nam alate za napredak. Ifa nas uči jednostavnim stvarima koje postanu teške ako želimo svakodnevno da ih primenjujemo… ali takav je put promene i put preobražaja u sebe.

Kako nam Ifa daje odgovore? Putem divinacijskog sistema. Divinacija je spiritualna orijentacija za koju postoji matematički precizan alat. U Ifa filozofiji postoji 16×16 odua, energetskih kombinacija iza kojih je po jedna mitska priča za svaku od njih. To je ukupno 256 mitskih priča. Za razliku od onoga na šta smo navikli, mit se ne obraća celoj zajednici, nego se otvara onaj mit koji odgovara osobi koja je došla na savetovanje s mudrošću. Interpretira se u datom kontekstu i trenutku, upućujući na razmišljanje i otvarajući različite perspektive – za pojedinca (koji može predstavljati i grupu, npr. preduzeće). Odgovori su već unutar nas, konsultacije sa energijom Ifa iznose ih na videlo.

Opele. Foto: Tina Ramujkić

Kao alat putem koga se odgovor matematički manifestuje, Ifa koristi razne načine: opele, ikin (palmini orasi) ili školjkice. Slične instrumente prepoznajemo u različitim delovima sveta: đotiš, ji-đing, tarot… U svim tim metodama prisutna je vidljiva matematička formula (raspored školjki, štapića, karata) i interpretacija dobijene kombinacije (koju daje sveštenik). Sveštenik je tu da prizove energiju mudrosti, Ifa, pri čemu u potpunosti izlazi iz sopstvenog iskustva, jednostavno otvarajući kanal mudrosti, neutralno interpretira odgovor. Esencija onoga ko je došao na konsultacije s mudrošću progovara kroz otvoreni odu – energetsku kombinaciju koja je pojašnjena mitom. Mit obiluje simbolikom i to je način da mudrost progovori. Simboli su govor duše, govor podsvesti. Njihovo tumačenje je široko, nelinearno i višeznačno. Sveštenik mora poznavati mnoga značenja pojedinačnih simbola, da bi znao kako da odgovor smesti u životnu situaciju onoga koji pita.

Na konsultacijama sa mudrošću Ifa možemo da tragamo za univerzalnim pitanjima: – Za šta sam rođen(a)? Šta je moja misija? Pitanja takođe mogu da se tiču aktuelnog životnog izazova: – Da li je vreme da prodam stan, odselim se, promenim posao…? Kroz sve životne izazove razvijamo se kao spiritualna bića.

Konsultacije sa božanstvom mudrosti Ifa nisu predviđanja, nego proces usvajanja znanja i razvijanja novih kvaliteta. Recimo da se otvori mit o energiji Ešu, energiji univerzalnog reda, strpljenja, tolerancije i pravog ritma. Šta bi to značilo? Usmerenje koje Ifa daje onome koji pita je da treba da razvija kvalitete energije Ešu, kako bi došao do postignuća i poboljšao svoj život. Zvuči jednostavno, zar ne? Ali, ako je na konsultacijama neko ko je toliko nestrpljiv da hoće sve odmah i sada? Potrebno je preokrenuti životni stil, promeniti navike i ponašanje, transformisati se iz osobe koja hoće sada ili nikako u osobu koja zna da sačeka odgovarajući trenutak. Jedino mi sami možemo promeniti ono što nije dobro u našem životu. Da bismo promenili svoj karakter, treba da žrtvujemo svoje navike.

Kao ljudska bića podležemo raznim uticajima: predaka, emocija, Meseca, doba dana… Ne postoji filozofija koja bi mogla učiniti da funkcionišemo isključivo dobro, jer mi smo učenici života i učenje ne prestaje nikada. Ifa sveštenici doživotno studiraju ovu filozofiju, jer gotovo je nemoguće interpretirati život. Iza svakog odgovora postoje potpitanja. S odgovorima koje Ifa daje, svako je slobodan da radi po sopstvenoj volji: može ih čuti ili prečuti, odbaciti ili primeniti, ponavljati greške, ili, pak, preokrenuti život u pravom smeru. Ifa uvek pruža mogućnost da svoj život živimo efikasnije.