Najave


Decembar:

16.12. Konsultacije sa Ifa mudrošću / online – Izvir 

17.12. Obredi – Izvir

20.12. Usmerenje za ciklus nove godine – Konsultacija sa Ifa mudrošću  /online – Izvir 

22.12. Obredi – Izvir

23.12. Usmerenje za ciklus nove godine – Konsultacija sa Ifa mudrošću  /online – Izvir 

27.12. Usmerenje za ciklus nove godine – Konsultacija sa Ifa mudrošću  /online – Izvir 

27. do 29. Novogodisnji obredi / priprema za novi ciklus 

Januar:

1.1. u 13.00h  Pranje Orija – Spa de Kluns

3.1. Usmerenje za ciklus nove godine – Konsultacija sa Ifa mudrošću  /online – Izvir 

4.1. Usmerenje za ciklus nove godine – Konsultacija sa Ifa mudrošću  /online – Izvir 

10.1. Usmerenje za ciklus nove godine – Konsultacija sa Ifa mudrošću  /online – Izvir 

13.1. do 15.1. Obredi Izvir: bori obredi, ebo, daritve

16.1. do 22.1. Transgeneracijsko čišćenje (7 generacija)

25.1. Konsultacije sa Ifa mudrošću – Izvir  /online – Izvir 

Februar:

2.2. do 5.2 . Transgeneracijsko čišćenje (7 generacija)