Najave

Maj:

18.5. – 23.5 – Zadar, zakazivanje na br. 095 596 0279

29.5. – Obredi Beograd, Radnička 51

31.5. – Online konsultacije s mudrošču IFA,  zakazivanje na br. 061/164 8 164

Jun:

2.6. –  Konsultacije s mudrošču IFA   Beograd, Radnička 51 – zakazivanje na br. 061/164 8 164  

4.6. 10.00 – 13.00 – Novi Sad – Radionica za učesnike Škole mudrosti i sve zainteresovane: Unutrašnja komunikacija – rad na povezivanju i harmonizaciji duše, Orija, uma, emocije, tela- prijave na br. 063/568 605

4.6. 14.00 – 19.00 – Novi Sad – Individualni tretmani – zakazivanje na br. 063/568 605

8.6. 10.00 – 14.00 –  Konsultacije s mudrošču IFA   Beograd, Radnička 51

– zakazivanje na br. 061/164 8 164  

8.6. 18.00 do 21.00 – Beograd, Radnička 51  – Radionica – Božanstva mora: Jemanđa, Olokun, Olosa, Ađe  (za učesnike Škole mudrosti i sve zainteresovane).  Sa arhetipovima mora radimo na čišćenju, revitalizaciji, mekoći (emocija, patnje, energije, misli,..) na blagostanju, nagradi, vrednosti   

– prijave na br. 061/164 8 164   Minimalni broj prijavljenih 8 

9.6. – Konsultacije s mudrošču IFA Beograd, Radnička 51  

– zakazivanje na br. 061/164 8 164  

10.6. – 17.00 do 19.00 – Druženje sa Matejom Akengen Tomšič : Moja Afrika – legende i mitovi, adresa: Pariska 3 kafe/restoran Radost House (gratis jedno pice) Dobrodošli !

11.6. – Individualni tretmani – šamanske terapije (po predhodnoj konsultaciji): Timeline Healing, Vraćanje delova duše, Isceljivanje arhetipskim energijama… Beograd, Radnička 51 

– zakazivanje na br. 061/164 8 164  

12.6. –10.00 – 14.00h  i od 15.30 do 18.00h – Celodnevna radionica samorealizacije:

I deo – Misija, vizija, Ori, planiranje

II deo – Akcija, materializacija

Beograd, Radnička 51   – prijave na br. 061/164 8 164   Minimalni broj prijavljenih 8 

16.6. –  Konsultacije s mudrošču IFA  Beograd, Radnička 51

– zakazivanje na br. 061/164 8 164

17.6. i 18.6. – Obredi Beograd, Radnička 51

22 6. – Online konsultacije s mudrošču IFA Izvir