Duhovni rad

Iskustva učesnika rituala čišćenja 7 generacija (februar, 2020)

Putovanje u sebe Odlučila sam se da po treći put dođem na ritual čišćenja 7 generacija jer su se stvari menjale u onim segmentima na kojima sam radila na prethodnim transgeneracijskim čišćenjima. Nakon prošlogodišnjeg rada doživela sam značajan pomak i poboljšanje, a sada sam došla da razrešavam druga zakočena područja, prvenstveno pitanje finansijske stabilnosti, zdravlja Iskustva učesnika rituala čišćenja 7 generacija (februar, 2020)

Ori: Božanstvo u nama

Znanje o Oriju je deo univerzalnih znanja koja su očuvana u oazama gde se čoveku pristupa kao celovitom biću, gde se poštuje individualnost, gde postoji razumevanje životnih ciklusa i prelaza između vidljivog i nevidljivog, gde postoji svest o tome da je materijalno vidljiv izraz duhovnog. Osnovni životni principi svuda su isti, različite su samo reči Ori: Božanstvo u nama

Isceljivanje i reprogramiranje podsvesti

Podsvest: naš unutrašnji sistem, ogromno polje zapisa, uverenja, trans-obrazaca koji su pokretačka sila i kreator našeg života. Tu su programi, znanja i uverenja o životu, sećanje na sve što smo ikad iskusili i naučili o životu, skladište memorije svih trenutaka od našeg ulaska u život i ranije. Podsvest je ogromno polje resursa naše genijalnosti i Isceljivanje i reprogramiranje podsvesti

Arhetipovi energija: Energije prirode i njihova terapijska svrha

Arhetipovi energija: božanstva prirode (predavanje) Čovek je neodvojivi deo prirode, a božansko je u svemu što postoji: sve je materijalizovani izraz duhovnog. Otkriti božanstvo u nama, probuditi se za život unutar života, poštovati svet čiji smo gostujući stanovnici, kao magičnu božansku kreaciju gde je sve živo. Oriša, afrička filozofija o životu, očuvala je jednu od Arhetipovi energija: Energije prirode i njihova terapijska svrha

Program samorealizacije: Kako probuditi svoju individualnost i kako biti više živ

Paranoja mentalne kontrole sprečava nas da zaista živimo (predavanje) Rađamo se kao duhovno biće, učimo na podsvesnom nivou, ne nasleđujemo samo fizička svojstva nego i emotivne i duhovne aspekte svojih predaka, deo smo života i prirode koja ima božansku esenciju, a istovremeno smo, kao savremeno civilizovano društvo, u paranoji od svega toga. Od tog straha Program samorealizacije: Kako probuditi svoju individualnost i kako biti više živ

Božanstva vode

Oriše Jemanđa, Olokun, Olosa – božanstva mora – donose blagost, blagostanje i odnose patnju. U proučavanju prirode i njenih principa, voda ima posebno značenje: voda života. Kako voda sačinjava veliki postotak našeg tela, tako i njen duhovni deo ima ogroman uticaj na nas: na naše emocije, misli, duhovni aspekt. Koliko je voda bitna za dnevnu Božanstva vode

Božanstva vatre

Oriše vatre su arhetipovi duhovne dinamike, strategije, postizanja ciljeva, odbrane, vođstva, harzime, autoriteta, promene, transformacije, osvetljavanja sopstvenog puta… Upoznaćemo oriše koje u nama bude samosvest, hrabrost, fokus, harizmu. U Oriša filozofiji poznajemo mnogo različitih arhetipova vatre. Svima su srodne već navedene karakteristike, ali je ipak i svaki arhetip poseban i specifičan u svom delovanju i Božanstva vatre

Duhovna genetika: Isceljivanje nasleđenog

Prelazi u životu, uticaj sveta predaka, zaključivanje nezaključenih trauma, filtriranje genetskih uticaja Sadašnjost je razultat prošlosti. Naši preci predstavljaju našu bazu, temelj, korene našeg života. Dali su nam život, veza su između naše duše i života na ovoj planeti. Ko su naši preci, šta su nam preneli, odakle smo mi došli, šta smo doneli sa Duhovna genetika: Isceljivanje nasleđenog