V modul Škole mudrosti:

Podsvest, međusobni odnosi, komunikacija

Pristupi emisijama

Podsvest, neizmerno prostranstvo našeg postojanja, predstavlja resurse i znanjam, kao i ograničavajuće obrasce ponašanja i uverenja. Svest i podsvijest su u neprekidnoj interakciji. Postajemo njen svesni upravljač. Uloge koje ponavljamo u međusobnim odnosima, bolne emocije nisu više nedodiriva ponavljajuća tema. Možemo ih reprogramirati. Ako je realnost trans koji konkretizujemo, zašto ne bismo sanjali dobar život? Naši odnosi mogu postati kvalitetniji, kad se ljudi oko nas susreću sa celovitom osobom na koju je teško preneti svaku projekciju. Nema magičnog štapića, ali istrajnim radom možemo osloboditi ogromne količine naše lične snage i shvatiti da je bolje biti glavni igrač nego marioneta.

Teme V modula Škole mudrosti

  • Kako se formira i kako funkcioniše podsvest
  • Ponavljajući podsvesni obrasci
  • Međusobni odnosi i igranje uloga
  • Komunikacija
  • Neverbalna komunikacija

Najbitnije u proces je samoistraživanje.

Radna sveska će te voditi kroz proces.

Preuzmi

U ovoj fazi učenja, terapeutski rad je neprocenjiv.

Uverenja, obrasci ponašanja i uloge koje ponavljamo predstavljaju područja na kojima se istrajnim radom može osloboditi ogromna osobna snaga, kao i resursi za kreiranje. Rad sa podsvešću nije rezervisan za one koji imaju dijagnostikovan problem, nego je deo brige i nege sopstvenog života, kao što smo to spoznali u fazi o Oriju. Zdravlje je način života, a ne saniranje bolesti.

Zato je preporučljivo da temama uverenja, obrazaca ponašanja i ponavljanja uloga u međusobnim odnosima posvetite vreme uz asistenciju terapeuta. U Školi otvaramo područja, osvestili ste ih, a sada je vreme za transformacijske procese.

Kome se obratiti? U timu asistenata Škole mudrosti su terapeuti određenih tehnika koji vam mogu asistirati. Ukoliko već imate svog terapeuta, možete nastaviti rad sa njim ili pronaći nekog novog. Važno je da terapeutski pristup bude kompatibilan sa vama: terapeutski trans, psihoterapija, promena uverenja, kognitivno bihejvioralna terapija, regresoterapija, konstalacije, sistemska porodična terapija, genogram, isceljivanje vremenske linije (Holographic Timeline Healing), NLP, geštalt terapija, realitetna terapija…

U procesu pohađanja Škole mudrosti, bilo bi idealano da je terapijski rad usklađen sa temama programa, da uvažava rad sa Orijem i da prati usmerenja sa konsultacija sa energijom mudrosti Ifa.

Terapeuti