Blog

Duhovno tretiranje (ne)plodnosti

Koncept plodnosti ne odnosi samo na plodnost u fizičkom smislu rađanja deteta, nego možemo govoriti o plodnosti ideja i mentalnih procesa, o kontinitetu stvaranja i napretka, o duhovno-energetskom konceptu plodnosti. Treba ustanoviti da li je neplodnost rezultat nedostatka plodnosti ili prisustva abortivne (abiku) energije. Ako se fokusiramo na fizičku neplodnost, kao nemogućnost rađanja deteta, pored Duhovno tretiranje (ne)plodnosti

Nevidljivi pokretači emotivnih previranja: Uzroci nezadovoljstva, teskobe, depresije

Pored zdravstvenih poteškoća u smislu telesnih oboljenja i fizičkog bola, sve je više nevidljivih bolesti i emotivnog bola: teskoba, praznina, očaj. Brzo i lako konstatujemo da većina zdravstvenih stanja ima psihosomatski izvor, a da li to zaista razumemo? Psiha je reč za dušu, pa da li onda sistem koji negira postojanje duše može razumeti psihosomatske Nevidljivi pokretači emotivnih previranja: Uzroci nezadovoljstva, teskobe, depresije

Šta ako je život na Zemlji nagrada iz raja?

Ifa je koncept mudrosti, razumevanja duhovnosti, čoveka, njegovog karaktera i sudbine. Glavni fokus filozofije Ifa je: kako podržati pojedinca na njegovom individualnom putu, u konkretnom životu ovde, u vidljivom svetu. Celokupna filozofija usredsređena je na umeštenost čoveka u vidljivom svetu. Ujedno, Ifa studira dešavanja u paralelnom svetu, prelaze iz jednog u drugi svet, rad sa Šta ako je život na Zemlji nagrada iz raja?

Stvarni uzroci nasilja: Drugima nanosimo bol kako bismo ukazali na deo koji pati unutar nas

Nasilje postaje globalni trend, pre svega, zbog negacije prirodnih procesa i nerazumevanja individualnosti. Kako ne razumeju, niti sami žive sopstvenu individualnost, roditelji se ne pitaju ko im se rodio, nego decu smatraju vlasništvom. Seme na koje se položi kamen ne može da se razvija. Sve što gušimo, negiramo i guramo pod tepih rezultira duhovnim, emotivnim, Stvarni uzroci nasilja: Drugima nanosimo bol kako bismo ukazali na deo koji pati unutar nas