II modul Škole mudrosti:

Vrednosti života, planiranje, strategija

Pristupi emisijama

Fokus, disciplina, unutrašnja organizacija, vrednosti koje nam daju pravo na sreću, radost, zadovoljstvo, mir. Usmeravanjem energije u prave ciljeve, usklađene s Orijem i akcijom, postajemo piloti svog života.

Teme II modula Škole mudrosti

  • Upoznavanje energije Ešu
  • Kako nam Ešu može biti asistent
  • Razvijanje Ešuovih kvaliteta: suru, tolerancija, disciplina, red
  • Planiranje
  • Strategija
  • Vizija
  • Arhetip lovca i rad s energijama strategije: Ogun, Logun-Ode, Ošosi, Erinle
  • Ogun: dinamika, hrabrost, proboj

Najbitnije u proces je samoistraživanje.

Radna sveska će te voditi kroz proces.

Preuzmi

Energije prirode:

Duhovni vitamini u procesu ka boljitku i povezanosti sa sobom

U drugom modulu pomenute su energije prirode i njihovi duhovni izrazi: Ešu, energije lova i strategije, Ogun, Logun-Ode, Ošosi, Erinle.

Bogatstvo mudrosti i znanja o njima sada je lako dostupno.

Ešu

Lovci

Ogun

Pristupi emisijama

U procesu samoispitivanja došli ste do zanimljivih saznanja o sebi i otkrili ste da biste želeli nešto da promenite?

Treba vam pomoć, savetovanje, asistencija?

Odaberite podršku unutar tima stručnih savetnika, majki tajne, trenera i terapeuta

Terapeuti