Inicijacije

Inicijacija je trajno povezivanje sa specifičnom energijom. Inicijacija u Ifa nije ništa drugo nego dublji ulazak u postojanje, dublja povezanost sa životom, u svoju sudbinu. Polazi od naše ambicija da nam život ne prođe uzaludno. Putem inicijacije u Ifa ulazimo u energiju mudrosti, da bismo razumeli sopstveni život, svoje potencijale i svrhu,  da bismo prepoznali cikluse unutar života i da bismo znali kako da odgovorimo na sve ono što nas zaustavlja i osporava. Svaka inicijacija se odigrava kao simbolično izvođenje novog rođenja. Svaka inicijacija je mogućnost da se tokom života rodimo ponovo i da produbimo svoju životnu šansu. Inicijacija je ritual. Ritual je dinamičan proces koji koristi fizičku i simboličku manifestaciju elemenata iz prirode, uz ritam bubnja i invokativne pesme.  Pre svega, treba pripremiti bit onoga koji se inicira kako bi mogao da primi novu snagu. U mnogim inicijacijama se s tom svrhom izvodi se takozvani bori ritual, ritual za našu bit. To je pripremni ritual kojim se stiče sposobnost da se prihvati priliv nove energije, da se pritoka smesti i harmonizuje unutar nas. Ako nismo spremni za dobre stvari koje nam ulaze u život, odbijamo ih. Zato je važna ova priprema: kao osposobljavanje da se kroz inicijaciju prođe. Sledi proces čišćenja koji počinje simboličnim odbacivanjem odeće, kao nečeg starog što nam više ne služi. Tek nakon toga spremni smo za unošenje nove energije. Inicijacija je  spiritualna metodologija brisanja negativnih uticaja iz prošlosti  i otvaranja za nove energije. Jednom rečju, obnova. Prilika da se tokom života rodimo ponovo.

Pročitaj više

Inicijacija u Egungun

Inicirati se znači uvesti određenu energiju kad sebe. Na primer, ako imamo ambiciju da postignemo nešto, a još uvek nemamo neko dodatno svojstvo ili snagu koja nam je potrebna. To treba zadobiti, tako da postane deo našeg života koji stalno imamo na raspolaganju. Zbog toga se podvrgavamo inicijaciji, kao trajnom obrednom povezivanju sa određenom energijom, Inicijacija u Egungun

Moje spiritualne majke

Postoji jedan trenutak u inicijaciji koji se ne fotografiše, jer je energija pretajanstvena i beležiti to bilo bi neukusno koliko i zaviriti kamerom kroz porođajni kanal. Tada su sve Ijanife, majke tajne, sinhronizovane u jednu energiju, energiju Majki Univerzuma. One su predstavnice mudrosti i dugovečnosti postojanja. Kada izvode inicjaciju, vibriraju tu energiju postajući njen vidljivi Moje spiritualne majke

Moje afričke inicijacije

Inicijacije su proces ponovnog spajanja sa životom, reanimacija duše i mog duhovno bistva, reaktualizacija u prostoru i vremenu, ponovno rođenje tokom jedne inkarnacije. Inicijacije su razivajanje mudrosti i intuicije, lečenje svih delova sebe i njihova aktivacija za život. Inicijacije su otkrivanje tajne života, tajne univerzuma: otkriti i dati se na usvajanje Velikoj majci, naučiti se Moje afričke inicijacije

Odlazak na izvor: Moja prva Afrika

Kako smo sve dublje ulazili u Ifa, pojavila se potreba za specijalizacijom na određenim temama i energijama. Da nam omogući to, Baba King poveo nas je na sam izvor učenja, u Afriku. Iako Baba Kingov hram u Brazilu svake godine okuplja jak tim Ifa sveštenica i sveštenika i zaslužan je za vraćanje suštinske filozofije, time Odlazak na izvor: Moja prva Afrika

Put do prvih inicijacija u Brazilu

Pre toga susret sa šamanizmom Jedan od mojih prvih susreta sa šamanizmom bio druzenje i posmatranje Navaho Indijanca kako pristupa izgradnji saune za isceliteljski obred čišćenja. Prvo je iskopao rupu u zemlji, kao simbol materice, na koju je meditirao, u činu simboličkog silaska u dubinu i spajanja sa Majkom Zemljom. Grane, koje su služile kao Put do prvih inicijacija u Brazilu