Rituali

Rituali su osmišljeni za spiritualno čišćenje života, njegovih vidljivih i nevidljivih delova, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kao i za privlačenje novih, čistih energija za revitalizaciju. Obnovljene i pridobijene energije privlače nove mogućnosti i prilike, bude našu vitalnosti i podržavaju nas na individualnom putu. Rituali manipulacije energijama prirode služe za privlačenje napretka, blagostanja, za otvaranje poslovnih mogučnosti, za jačanje privlačnosti, hrabrosti, radosti, zdravlja, za povečanje uspešnosti, obnovu zdravlja, mira i harmonije, veće samodiscipline, moći, zaštite… Koji ritual nam je najpotrebniji, razotkriće se na duhovnim konsultacijama sa božanskom mudrošću Ifa (spiritualna orijentacija), ili nam to sugerišu unutrašnji osećaji i intuicija.

Pročitaj više

O ciklusima: Rad sa energijom Ela

Ela je energija koja radi sa ciklusima, zatvara stari, ujedno otvarajući novi ciklus plodnosti. Uočavamo je u svim prirodnim ciklusima, u smenama dana i noći, godišnjih doba, setve i žetve, života i smrti. Za naše podneblje karakteristično je da duhovno-religijsko poimanje vremena negira prirodne cikluse. U hrišćanskoj dogmi, greške se otplaćuju boravkom u paklu koji O ciklusima: Rad sa energijom Ela

Ženski princip u energijama prirode

Biti žena nije isto što i razvijati ženski princip. Ako sagledamo kako smo došli na svet – spajanjem muškog i ženskog – jasno je da svako u sebi nosi oba ta principa. Pitanje je: – Kako ih uravnotežiti? Disbalans nastaje vrednosnim upoređivanjem, precenjivanjem jednog i/li obezvređivanjem drugog principa. Ko je važniji: mačak ili pas? Koliko Ženski princip u energijama prirode

Najčešće upotrebljavani muški arhetipovi

Prema Ifa mitologiji, Eledunmare, vrhovno božanstvo, stvorio je četiri primarne energije: Ešu (energija univerzalnog reda, fokusa i discipline, komunikacije), Ogun (inovator, onaj koji gradi civilizaciju), Ifa (mudrost i sudbina) i Obatala (kreativna energija, stvaranje). Kažu da je voda već postojala, pre svih ovih energija. Ukupno je oko četiri stotine božanstava (energija, arhetipova). Postoje energije koje Najčešće upotrebljavani muški arhetipovi

Rituali koji se izvode Izviru

Rituali su osmišljeni za spiritualno čišćenje života, njegovih vidljivih i nevidljivih delova, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kao i za privlačenje novih, čistih energija za revitalizaciju. Obnovljene i pridobijene energije privlače nove mogućnosti i prilike, bude našu vitalnosti i podržavaju nas na individualnom putu. Rituali manipulacije energijama prirode služe za privlačenje napretka, blagostanja, za otvaranje poslovnih Rituali koji se izvode Izviru

Obredni rad i mudrost iza: Povezivanje sa duhovnom snagom prirode

Život sam, priroda i veličina čoveka obično su daleko veći nego što mi svesno priznajemo i razumemo. Sve što je izvan okvira našeg mentalnog razumevanja smatramo magijom, iako su to uobičajeni životni procesi, jer život sam po sebi jeste magičan. Pogledajmo kako nastaje život: od našeg dolaska iz nevidljivog sveta, preko procesa stvaranja tela, delovanja Obredni rad i mudrost iza: Povezivanje sa duhovnom snagom prirode

Život je ritual

Ako razumemo da je sve u životu duhovno, čitav naš život je ritual, što u suštini znači da smo svesni da su svaki naš čin i svaka naša reč energija koja negde putuje. Problematično je što rituali ili obredi obično imaju religijsku ili crnomagijsku konotaciju. Važno je biti svestan da je život ritual sam po Život je ritual