Spiritualna orijentacija: Konsultacije sa božanskom mudrošću Ifa

Sećam se kako mi je jedan moj prijatelj koji se bavi filozofijom rekao: – Zamisli kad bi postojao medij između uma i duše! Razgovor sa mudrošću Ifa, pomoću njenog divinacijskog alata, predstavlja takav medij, namenjen komunikaciji između Orija (našeg duhovnog bistva) i uma, zahvaljujući kome možemo dobiti odgovore na sva pitanja o sebi i svom životu: – Ko sam? Zašto sam ovde? Kuda idem?

Kako je takva komunikacija moguća? Prvo treba razumeti da mi sami jesmo duhovno biće. Energija mudrosti, Ifa, postoji kao arhetip ovog univerzuma. Energija koja omogućuje komunikacijski spoj između naše duhovne esencije i energije mudrosti je energija Ešu, arhetip komunikacije. Ifa divinacijski sistem je alat kojim se takva komunikacija materijalno i konkretno izražava. Osnova divinacijskog usmerenja je Ifa mitologija sa 256 odua (kodova datih u obliku mitskih priča) kojima su obuhvaćene sve moguće situacije koje mogu zadesiti živog i mrtvog čoveka. Sve što nam se dešava, već se nekada nekome desilo. Nema ničeg novog u konceptu ljudskog života, sve je samo repriza.

Ifa divinacija je čin duhovne konsultacije, to je razgovor sa božanskim individualnim delom unutar sebe, putem esencije božanske mudrosti, kako bismo iz svoje duhovne esencije dobili usmerenje za život. To je proces koji razotkrije istinu, obelodani tajnu, pokaže put.

Izučavanje Ifa odvija se, kako energetski, putem inicijacija koje omogućuju povezivanje sa energijama mudrosti i komunikacije, tako i teorijski, sa produbljivanjem njihovog razumevanja. Kada izvodi divinacijski čin, sveštenik prizove esenciju božanske mudrosti Ifa, da se putem divinacijskog alata manifestuje za onoga ko dolazi po usmerenje, i da upotrebi usta sveštenika za prenos informacije koju razotkriva. U ime onoga ko traži usmerenje, sveštenik se konsultuje s mudrošću, koja ima pristup duhovnoj esenciji svakog od nas, odakle razotkriva šta nosimo unutar sebe, u svojoj predsudbini i šta nam se događa u konkretnim životnim situacijama. Neophodno je da sveštenik ima pristup energijama, da mu je um probuđen putem energije mudrosti i da je emotivno stabilan, da razume individualnost i princip Ifa koji nalaže da ne osuđujemo ništa, jer je u životu sve moguće. Sveštenik je asistent onome ko se konsultuje sa Ifa, a ne njegov guru. U filozofiji Ifa ne postoji princip majstorstva, nema vlasnika znanja. Oni koji praktikuju Ifa nazivaju se Babalawo (otac tajne) i Iyanifa (majka tajne). Prema mitologiji, Ifa je praktikovao Orunmila. Orunmila je drugo ime za Ifa (mudrost). U mitologiji je Orunmila često u ulozi onoga koji traži usmerenje u nekom divinacijskom procesu, jer ima razne izazove – nekada nema plodnosti, nekada mu nedostaje novac, nekada je bez klijenata – što znači da ni onaj koji praktikuje mudrost nije savršen. Iz toga vidimo da se proces učenja nikada ne završava i da nema pozicije apsolutnog vlasnika mudrosti. Onaj koji praktikuje Ifa je kanal mudrosti, što omogućuje da svaki pojedinac dobije usmerenje za sebe, iz sebe. Studiranje Ifa je studiranje svih principa ljudskog postojanja, svih arhetipova karaktera i ponašanja, svih mogućih životnih situacija, od fizičke materijalizacije, preko emotivnog i mentalnog polja, do duhovnih procesa, prelaza između vidljivog i nevidljivog sveta, kao i uzajamnih uticaja koji ti prelazi unose u naš život ovde.

Razgovor sa božanskom mudrošću Ifa nije samo download informacija, niti unosi neupotrebljive vizije, nego razotkriva prvi korak: – Šta je ono što treba da znam sad i kako da to upotrebim u konkretnom životnom ciklusu. Ako je neko postavio sebi za cilj da se popne na planinski vrh na visini od tri hiljade metara, a nedostaje mu sposobnosti da prevali prvi metar, Ifa će razotkriti kako da počne. Dijagnostikovaće šta mu nedostaje i šta ga zaustavlja na tom putu, dajući konkretno i prizemljujuće usmerenje kako da to prevaziđe. Mnoge divinacije često prodaju potencijal, govoreći: – Rođen si za nešto veliko, prati te dobra sreća… Ono što nedostaje je akcija: kako da razvijemo taj veliki potencijal, kako da iskoristimo prilike, kako da upotrebimo dobru sreću. Dobiti dobro usmerenje je ključno za život. Ljudi svakodnevno slušaju nečija mišljenja, dobijaju savete iz tuđih iskustava i drugih pozicija. Koliko nam koristi savet dobijen od nekoga ko je i sam izgubljen? Ifa u svojoj esenciji razume individualnost i različitost, usmerenje ne dolazi izvan, nego iznutra, iz duhovne esencije onoga koji pita, izražavajući konkretnu životnu situaciju pojedinca i njegovo individualno stanje. Ifa razotkriva šta je kompatibilno sa nama, a šta nije. Usmerenje je adekvatna podrška pojedincu na njegovom individualnom putu.

Kako pristupiti konsultacijama sa mudrošću Ifa

Neki klijenti dolaze sa sistematično pripremljenim pitanjima na koja traže odgovore, drugi se prepuste onome što će Ori izraziti u procesu konsultacija sa Ifa. Neprekidno u sebi imamo pitanja, zbog čega je dobro periodično se konsultovati sa Ifa (recimo, jedanput godišnje). Naravno, besmisleno je stalno pitati Ifa za sve: – Da li da pošaljem sms ljubavniku ili ne? Takvim pitanjima silujemo Ifa. Na primer, kad sveže zaljubljen klijent dolazi sa pitanjem: – Da li ćemo doživotno ostati zajedno – spreman je na samo jedan odgovor. Čovek ima pravo da to pita, ali bi mu odgovor na koji nije spreman mogao uništiti snove. Kako bi očuvao taj ciklus zaljubljenosti i trenutak slavljenja, sveštenik mu asistira da preformuliše pitanje: – Šta mogu da uradim da bi nam odnos bio što bolji?

Važno je doći sa poštovanjem i sa svešću da ćemo putem božanstva mudrosti čuti ono što je za nas sada bitno, da nas usmerenje čini funkcionalnim za život. Konsultacije sa Ifa treba da se odvijaju u atmosferi poštovanja prema božanskoj esenciji unutar sebe, kao i prema božanstvu mudrosti. Za mnoge koji se prvi put susreću sa duhovnom esencijom ceo koncept Ifa divinacije zvuči apstraktno. Arogantan stav će ceo proces učiniti mučnim.

Ifa se manifestuje da bi mudrošću rasvetlila put, da bi podržala čoveka da izrazi svoju duhovnu esenciju i da bi ga suočila sa realnošću. Ifa konsultacije su duhovni i terapijski čin. Prizivajući božanstvo Ifa, prizivamo hiljade i hiljade godina dugu liniju onih koji su prenosili mudrost, putem koncepta predaka i učitelja, uz priziv energija koje podržavaju razumevanje.

O kojim pitanjima se konsultovati s mudrošću

Sve je u životu duhovno: pitanje stana, međuljudskih odnosa, poslovanja, novca, smrti… Sve su to bitni kamenčići na putu naše misije. Nekada treba osvetliti mali ali važan korak, a nekada je vreme za krupne korake. Ljudi često pitaju: – Šta je moja misija? Ifa razotkrije kako podržati pojedinca da revitalizuje svoju duhovnu esenciju, svoj Ori, da bude spreman za život. Ifa daje dijagnozu i prepisuje remediju (na primer, Bori ritual za funkcionalnost Orija), kako bi naš unutrašnji kompas i svakodnevno razmišljanje bili u funkciji. Koncept razgovora s mudrošću je koncept istine i realnosti, a ne bajke, čime su ljudi često razočarani, jer misiju doživljavaju kao bajku: vođenje ljudstva preko mora, misionarenje, učiteljstvo. Nekada se i to razotkrije, ali Ifa često usmerava na svakodnevnicu, jer ona sačinjava život. Na primer: – Kako biti tolerantan u partnerstvu, da od svog života ne pravimo pakao. Zbog toga nema rizika u konsultacijama sa Ifa, jer ne saznajemo istinu koju ne možemo podneti, nego ono što je za nas aktuelno i važno. Ne razotkrivamo sve istine, niti istine za koje još nije vreme, nego onu s kojom je ključno suočiti se sada. Ljudi često pitaju za misiju, a ne snalaze se u međuljudskim odnosima, što ne ide jedno bez drugog. Prvo će dobiti usmerenje za izazov socijalizacije, na primer: – Kako da budem dobro dete svojim roditeljima, kako da ih poštujem, kako da se smirim s različitostima drugih ljudi.

Konsultujući se sa Ifa razotkrivamo podsvesne sadržaje, osvešćujemo naše unutarnje procese, što ima terapijsko dejstvo. Suočavanje sa istinom je terapija. Kako prihvatiti činjenicu iz sebe? Bojimo se da prihvatimo istinu. Jedan odu govori o tome kako je onaj koji je video istinu bio neprijatelj univerzuma. Naša duhovna esencija se ne boji istine, ona je nosi, nego um i ego često čine sve da je prikriju. Um i ego se boje, deo koji laže sebe boji se da bude ono što jeste.

Zašto nekada ne prepoznajemo sopstvenu istinu

Ljudima je teško da shvate kako Ifa divinacija nije download, niti nečije mišljenje, jer su navikli da dobijaju savete i mišljenja, pa često kažu: – Mateja je rekla. Činjenica je da su rekli sami sebi. Ali, dešava se da se um toliko osamostali, da više nema nikakve veze sa duhovnom esencijom, pa je čovek sam sebi stranac. Čovek koji je nepoznat i neprepoznatljiv sopstvenom umu, usmerenje dobijeno iz sebe doživljava kao nešto spoljašnje i daleko. Ifa nikoga ne osuđuje zbog toga, nego radi sa tim. Upotrebljavamo Ifa za mekšanje tvrdokornog uma, kako bi se približio svojoj duhovnoj esenciji zbog koje postoji. Zaboravili smo da smo duhovna bića koja dolaze u vidljiv svet da materijalizuju svoju duhovnu esenciju. Arogantnost savremenog uma otcepljena je od suštine mudrosti, od svega što izmiče linearnom i intelektualnom poimanju. Jedan odu kaže: – Ptica je tvrdila da ne zna leteti, a to je izrazila krilima. Čovek je duhovno biće, a tvrdi da ne zna da to jeste, niti zna šta mu to biće poručuje.

Imati usmerenje znači znati put i imati fokus, ali treba biti svestan da postoje energije koje nas podržavaju na tom putu, kao i energije koje nas guraju u suprotan smer: mudrost naspram zbunjenosti, istina naspram iluzije, pronađenost naspram izgubljenosti. Kada idemo saznati istinu i pronaći deo sebe, ujedno aktiviramo energije zbunjenosti i izgubljenosti, koje se tome protive. Pobuna kontra energija uobičajeni je deo procesa. Tvrdoglavost (fenomen tvrdog Orija) nekada onemogućuje čoveku da prihvati istinu. Destruktivne sile unutar nas pokušaće sve, da dokažu da Ifa nije u pravu. Dešava se da Ifa kaže jedno, a čovek shvati nešto drugo, jer čuje ono što bi želeo čuti, a tvrd Ori obično mora čuti više puta.

Razlika između konsultacija sa božanskom mudrošću Ifa i proricanja

Ifa radi sa konceptom predsudbine, usmerenja i sopstvene odgovornosti. Ifa uvažava duhovni koncept čoveka, uvažava ono što smo bili pre rođenja u ovom vidljivom svetu, kao i ono što sledi nakon života ovde. Proricanje se zasniva na konceptu sudbine, što poništava samoodgovornost, mogućnost odlučivanja i izbora, kao i mnogobrojne uticaje na to. Iz razgovora sa mudrošću dobijamo usmerenje, razumevanje situacije i sebe; razotkrije nam se pravac u kome se nešto odvija, kuda nas određenja ponašanja mogu odvesti. Sve to vraća nam odgovornost za sopstveni život i korake koje ćemo preduzeti. U Ifa usmerenju je jasno da ono što je u predsudbini možemo da poboljšamo, propustimo ili pokvarimo. U konceptu sudbine sve je unapred definisano, pri čemu čovek nema osećaj da učestvuje u kreiranju onoga što mu se dešava.

Sudbina bi saopštila: – Tog i tog dana ćeš sresti muža! Ifa daje usmerenje kako se pripremiti za partnerski odnos, kako unutar sebe razvijati kvalitete za zdravo partnerstvo (toleranciju, strpljivost, razumevanje različitosti…) Ako u predsudbinskom planu postoji zapisan susret, isto tako u realnom životu postoje konstantni kontra uticaji: genetsko nasleđe, prethodna iskustva, uticaj sredine, mogućnost da promašimo svoj put… Ako dođe do predsudbinskog susreta, to svakako nije kraj, nego tek početak partnerstva. Koliko smo emocionalno stabilni, zreli i spremni za partnerstvo? Kako postoji mogućnost da realizujemo ono što nosimo u predsudbini, tako postoji mogućnost i da je osujetimo. Ifa nas usmerava kako da ne promašimo ono što je u našoj predsudbini dobro, i kako da zaobiđemo, preusmerimo ili neutrališemo ono što za nas nije dobro.

Suština je u razumevanju, a usmerenje unutar sebe ima elemente remedije: šta uraditi da bi se osnažilo ono što nam je potrebno, kakav stav izgraditi unutar sebe i kako se ponašati da bismo podržali realizaciju onoga što želimo u životu i smanjili kontra uticaje. Ifa razotkriva kada je i kakva ritualna intervencija potrebna. Ako se nešto odvija u pravcu bolesti ili preranog prekida, treba preokretati sudbinu. Ako nečega nema u sudbini, radimo na tome da se taj aspekt unese. Nekada radimo na jačanju prilika za ono što je dobro, nekada na zaštiti onoga što je postignuto. Čovek ima pravo da se bori za poboljšavanje i menjanje sudbine, što ne znači da će uvek uspeti u svemu što je naumio. Proricanje kaže: – Tako je i tako će biti! Ifa daje usmerenje i podršku kako da povećavamo šansu za realizaciju i uspeh u određenom životnom području.