Rad sa precima na Izviru

Opisane energije i načini čašćenja predaka izviru iz afričke filozofije Ifa, koja je očuvala znanja o duši, ljudskoj sudbini, energijama prirode i njihovom korišćenju sa različitim energijama predaka. Energije čestitih predaka (Egungun) i pretkinja (Gelede) svrstavaju se među najsnažnije energije koje postoje u ovom univerzumu. Te energije sadrže u sebi celokupno znanje onih koji su živeli na ovoj planeti, sadrže snagu isceljivanja i očuvanja ljudske rase. Energija predaka je univerzalna, nije vezana za naciju ili filozofiju.

Ritual prizivanja i čašćenja energije predaka

 • Priziv predačkih energija Egungun, Gelede, Oro i Momo za podršku i izgradnju zdravih korena ;
 • Ritual čiščenja i harmonizacije nasleđenog;
 • Ritual za pomoć zataknutoj duši i čiščenje uticaja njene sudbine na žive;
 • Ritual za pomoć pokojniku u tranzitu (za prelazak u paralelni svet);
 • Ritual čiščenja 7 generacija;
 • Iniciacije (u Brazilu).

Rituali povezivanja i prizivanja energije predaka u naš život

Energije predaka se mogu prizvati da bismo dobili podršku, snagu, intuiciju, radost, usmerenje, mudrost; da bismo očistili situaciju, blokade, bolest, neuspeh, sudbinu; za zaštitu.

Energije predaka i preci nam mogu biti izuzetna podrška. Mogu nam pomoći putem intuicije, dodatne snage, hrabrosti ili radosti. Mogu nas podržati da budemo uspešniji na bilo kom životnom području, zbog kojeg smo ih prizvali. Ako uzmemo u obzir ljubav prema svojoj deci, kao jednu od najsnažnijih, i ako uzmemo u obzir samo naše krvne pretke 7 generacija unazad, sigurno da među njima postoje snažni i čestiti preci čija su ljubav i podrška neizmerne. Kad nas ta energija štiti, niko i ništa iz sveta živih nas ne može uništiti.

Ponekad nam je potrebna dodatna snaga, a ponekad je potrebno da očistimo energiju, blokade, bolest… Skoro svi naši problemi počeli su negde u prošlosti, zbog čega ih treba rešavati u tački gde su stvari izašle iz ravnoteže. Moguće je da se to dešavalo u našoj sopstvenoj prošlosti (detinjstvo ili prošli životi) ili je počelo kod naših predaka, što smo nasledili. Sada je kod nas i potreban nam je pristup u drugo vreme, a pristup drugom vremenu imaju samo naši preci. Ako su poteškoće, blokade ili bolesti nasleđeni, manipuliše se energijama predaka (kod kojih je to počelo) da bismo ih doveli u stanje iz koga to oni mogu da preuzmu i razreše, jer samo oni imaju ključ rešenja i znaju šta se desilo.

Ponekad je potrebno raditi sa…

 • Određenim pretkom, da bi se pomoglo duši mrtvog da pređe i da se za njim očisti ono što je ostavio kao energetsku otadžbinu kojom je zarazio žive (ritual za pomoć zaglavljenoj duši i čišćenje uticaja njene sudbine). Ili nam je potrebna podrška jednog određenog časnog pretka. Potrebno je proveriti da li je on sam po sebi časni predak, ili se prvo mora očistiti ono što nam nije potrebno, da bismo privukli blagoslov te osobe u svoj život.
 • Našim precima po krvi, kad znamo da je problem nasleđen, ali ne znamo kad je počeo, ili nam je potrebna generalna podrška naših predaka (ritual čišćenja i harmonizacije nasleđenog ili ritual prizivanja podrške).
 • Energijom čestitih univerzalnih predaka, kao univerzalnim časnim precima (koji nisu naši preci po krvi, ali jesu preci čovečanstva, na primer, mudri preci svih delova sveta). Među specifičnim energijama časnih predaka su Egungun, Gelede, Oro i Momo (rituali čiščenja i harmonizacije nasleđenog ili ritual prizivanja podrške).

Egungun

Egungun je energija slavljenih i časnih predaka oba pola, a čuvari te energije su muški preci. Svi preci koji su imali ugled, poštovanje i dostojanstvo smatraju se časnim, bilo da se radi o našim precima po krvi ili o univerzalnim precima. Časni su svi oni koji su doprineli dobrom životu ljudi na ovoj planeti. Ritualom povezivanja sa energijom Egungun dolazi se do snage časnih predaka. Možemo dobiti snažnu podršku ove energije za sopstveni život, za sve ono što želimo postići, počevši od fizičkog nivoa i materijalizacije, pa sve do emotivnih stanja radosti i mudrosti, jer oni su ti koji su sve to već prošli i pobedili, čak i smrt. Mogu nas podržati da se ne plašimo ni smrti, ni života. Energijom Egunguna mogu se isceljivati bolesti, koje se vuku generacijama unazad. Loša životna sudbina može se preokrenuti u dobru. Energiju Egungun šaljemo kao pomoć našim sopstvenim precima, da pređu na dobar nivo i da dođu u stanje iz koga mogu preuzeti odgovornost za svoj život, završiti svoj ciklus, razrešiti nerazrešeno i samim tim nas rasteretiti i sprečiti da nam se njihova sudbina ponavlja.

Gelede

Gelede je kult univerzalnih ženskih pretkinja. To su časne pretkinje koje su razvile snagu, moć i poštovanje ženske energije do izuzetnog nivoa. Ženska energija je izvor prava na život ovde i sada. Tu energiju možemo zamoliti da budemo bolje povezani sa životom, da osetimo kako imamo pravo na život, da prihvatimo sebe i razvijemo samopoštovanje. Gelede je energija radosti života u telu, u skladu s prirodom i svim njenim izrazima. S energijom Gelede pristupamo našim pretkinjama po krvi, kako bi one dobile podršku univerzalnih pretkinja, da bi iscelile i unele zdrav odnos prema životu u našu genetiku i direktno u naš život.

Oro

Oro je energija koja radi na svim nivoima, na nivou mrtvih, živih, kao i sa svetom između. Koristi se za kolektivno pročišćavanje odnosa prema životu, duhovne genetike ili za isceljivanje predaka. Smatra se energijom koja dominira nad smrću. Ponekad na nas utiče i kolektivna genetika, kolektivni odnos prema životu, s čim se može manipulisati putem energije Oro.

Igunuko (Momo)

Radi na svim nivoima kao Oro, a koristi se za kolektivna, međugeneracijska čišćenja i povezivanja. Izuzetno je dobra energija za prekidanje obećanja i energetskih dugova predaka koji opterećuju generacije iza njih.

Ritual za pomoć pokojnom u tranzitu: prelaz u paralelni svet

Kad nastupi smrt, duša putuje na mesto predaka u paralelni svet. Dešava se suprotno od rođenja i taj prelaz nije trenutan, nego duša prolazi kroz mnogo faza, potrebno joj je puno snage, smirenosti i podrške za to vreme. Zbog toga je dobro da se čovek pre smrti pripremi, da ojača spiritualno, da se u procesu tranzita dodatno podrži kroz rituale, kako bi taj prelaz bio što lakši, da bi stigao na željenu tačku, da se odvoji od ovog sveta, da je dobro primljen u svetu predaka i da bude dobar predak živima. Ovaj ritual treba da izvodi osoba osposobljena za rad sa precima koja je neutralna i koja ne žali za pokojnikom. Uopšte je preporuka da se za pokojnim preterano ne tuguje i ne plače, jer ga to zove nazad i ometa njegov prelaz.

Ritual čišćenja 7 generacija

Ritual obuhvata 7 generacija unazad: 254 pretka. Čisti se opterećujuće, uz aktivaciju pozitivnih potencijala predaka. Preporučuje se da se učesnici unapred pripreme, da prikupe što više informacija o porodičnom stablu i precima.

Kome je namenjen ritual čišćenja 7 generacija?

Svima koji žele podršku za svoj život; onima koji žele živeti zdrav, srećan i uspešan život; onima koji žele da ostvare svoje ciljeve i potencijale, umesto da ponavljaju greške svojih roditelja; onima koji žele da neutrališu ono što nije kompatibilno sa njima i njihovim životom. Svakako je namenjen onima koji ne žele da njihovo dete bude kopija dede, svekrve, strica…

Naročito preporučujemo onima:

 • koji znaju da u njihovoj porodici postoje (ili se generacijski nasleđuju) alkoholizam ili druge bolesti zavisnosti, hronične bolesti, tragični događaji, samoubistva, traumatični događaji u odnosima ili među generacijama, nešto što ne žele da se ponovi njima ili njihovoj deci;
 • koji bi želeli da nešto promene u svom životu, ali osećaju da ih nešto stalno zaustavlja, koči i vuče nazad; kad naprave korak napred, opet se vrate u istu situaciju;
 • koji imaju stalan osećaj da ih njihova porodica ne razume, da u njima nemaju potporu za ostvarenje svojih snova i ciljeva, da su u svojoj porodici više-manje stranci;
 • koji osećaju da ih u životu nešto guši, da na svojim leđima nose težinu i odgovornost drugih, da ne mogu disati punim plućima i živeti svoj život.

Što se postiže ovim ritualom?

 • Dobijamo više mogućnosti i prostora za svoj život, za ostvarenje svojih ciljeva i snova, možemo se odupreti energijama koje nas guraju u smer koji nismo odabrali za sebe.
 • Oslobađamo se bremena odgovornosti, emocionalnih trauma, nasleđenih tendencija ka raznim bolestima.
 • Aktiviramo potencijale i sopstvenu životnu moć, u nekim se primerima može i produžiti život.
 • Ostvarujemo kontakt i podržani smo od jedne od najsnažnijih energija u našem životu: energije predaka koji će se pobrinuti da mi i naši potomci živimo bolje nego što su oni živeli.

Inicijacija (Brazil)

Inicijacija je snažan ritual koji očisti naslage negativne genetike i istovremeno nas direktnim kontaktom poveže sa časnim precima i pretkinjama. Inicijacijom dobijemo ovlašćenje za prizivanje i upotrebu tih energija. Iniciacija se radi u Brazilu, a vode je za to osposobljeni i specijalizovani sveštenici.

Iniciacija se preporučuje onima koji imaju ambiciju i želju da dublje istraže svoje korene, da dobiju alat kojim mogu samostalno da rade, da razvijaju i koriste potencijale tih energija, da se sa poštovanjem predaju energijama predaka. Ponekad divinacija razotkrije, ili na to upute snovi, da nekome treba intenzivniji pristup i pročiščavenje nasleđenog, da su tu njegove najveće barijere, ali i najveći potencijali.

Pogotovo se preporučuje onima koji osete da ih duše mrtvih traže za pomoć, kao i svima onima koji se bave bilo kojim terapeutskim radom, kako bi imali podršku tih energija.