Rituali koji se izvode Izviru

Rituali su osmišljeni za spiritualno čišćenje života, njegovih vidljivih i nevidljivih delova, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kao i za privlačenje novih, čistih energija za revitalizaciju. Obnovljene i pridobijene energije privlače nove mogućnosti i prilike, bude našu vitalnosti i podržavaju nas na individualnom putu. Rituali manipulacije energijama prirode služe za privlačenje napretka, blagostanja, za otvaranje poslovnih mogučnosti, za jačanje privlačnosti, hrabrosti, radosti, zdravlja, za povečanje uspešnosti, obnovu zdravlja, mira i harmonije, veće samodiscipline, moći, zaštite… Koji ritual nam je najpotrebniji, razotkriće se na duhovnim konsultacijama sa božanskom mudrošću Ifa (spiritualna orijentacija), ili nam to sugerišu unutrašnji osećaji i intuicija.

Nekoliko predloga:

Bori ritual: ritual za revitalizaciju i aktivaciju sopstvene duhovne esencije, svog Orija. Ori je srž našeg života i odgovoran je za sve što nam se u životu događa.

Ritual čišćenja 7 generacija: snažan ritual koji neutralizuje ono što nam od predaka nije potrebno, delove nasleđa koji nas koče i opterečuju, kako u fizičkom smislu, tako i na emotivnom i mentalnom području, povezujući nas sa precima na način kojim ćemo zadobiti podršku predaka, kompatibilnu sa našim postojanjem. Ritual nas povezuje sa zdravim i snažnim korenima.

Ritual energetskog čišćenja prostora (doma, poslovnog prostora): ritual koji se preporučuje kad problemi nisu u nama, nego u okolini i prostoru u kome živimo ili radilo.

Ritual za bolje upravljanje svojim životom: ritual koji prekida nevidljive spone koje nas odvlače od života, čineći da više ne budemo marionete, nego piloti sopstvenog života. Preporučuje se onima koji imaju osećaj da neko drugi odlučuje o njihovom životu (roditelji, porodica, šefovi), umesto da njihov život zavisi od njih samih.

Aktivacija energije privlačnosti: ritual koji nas čini privlačnim za ljubav, uspeh, novac, dobru sreću i sve dobre stvari u životu.

Ritual za pravi životni smer: kad naša duša i naša duhovna esencija žele ići u jednom smeru, ali se krećemo u suprotnom, bivajući na pogrešnom mestu. To može biti posledica genetskog nasleđa ili uticaja okoline koja nas gura u suprotan smer, ili naše noge nisu usklađene sa duhovnom esencijom.

Ritual za veću prihvaćenost u društvu: da nismo tranci u svetu u kome živimo.

Ritual za bolje upravljanje novcem i energijom napretka: priprema ličnog simbola komunikacije sa energijom novca, blagostanja i prosperiteta, čašćenje energije Ađe.

Ritual za aktivaciju hrabrosti, prave odbrane i sigurnosti, za neutralizaciju neprijatelja.

Ritual za veću smirenost, harmoniju i kreativnost.

Ritual za bolju harmonizaciju ženske i muške energije unutar nas.

Ritual za veću otpornost, vitalnost i zdravlje.

Ritual za neutralizaciju goruće vatre trpljenja unutar nas (neuspeh u ljubavi).

Ritual za bolju komunikaciju, kako bi nas bolje razumeli: čašćenje energije Iborosija.

Ritual za hrabrost, brzinu, proboj i aktivaciju energije promene: čašćenje energije Oja.

Ritual za veću senzualnost, povećanje libida.

    Kontakt obrazac