Škola koja se nikada ne završi

Škola života se nikada ne završava i svi smo uče(s)nici životne škole.

U ovom edukativnom i transformacijskom procesu, nazvanom Škola mudrosti, učimo o čoveku i njegovom karakteru, ljudskoj sudbini, prirodi i načinu suživota sa njom. Cilj programa i svega naučenog je da kroz sopstveni život idemo svesnije, da razvijamo alate i da upoznajemo energije kojima sebi možemo pomoći, da razvijamo ličnu snagu, da razbijemo okvire koji nas ograničavaju i smanjuju našu vrednost, sposobnosti, talente, kao i da zaronimo duboko u svoju sopstvenu, individualnu istinu.

Navikli smo na škole u kojima stičemo informacije koje dolaze izvan. Program Škole mudrosti sastavljen je na način koji podržava da mudrost izranja iz pojedinca, da iznutra izađe na površinu, jer smo svi rođeni sa onim najbitnijim unutar sebe. Naša duša i naša individualna duhovna esencija (Ori) su jedinstveni. Život ima smilsla ako tu individualnost prepoznamo, pronađemo i realizujemo, smestimo u prostor i vreme, ako neutralizujemo, ili bar smanjimo, one otpore koji nam stoje na putu do realizacije potpuno ostvarenog postojanja u životu koji živimo.

Kroz mitologiju i druge instrumente za pomoć i podršku, budi se naša svest i razumevanje da je život najveća vrednost i da je naša najveća odgovornost da uvidimo suštinu, sopstvenu individualnost, da bismo živeli u skladu sa njom. Drevne mudrosti nam pomažu da otkrijemo tajne života, putem teorijskog i praktičnog rada sa našom podsvešću i duhovnom esencijom (Orijem), aktivacijom energija, neverovatnim putovanjima u sećanja, kroz vreme i prostor.

Ako ste među onima koju se pitaju: – Ko sam ja? Zašto sam tu? Gde idem? – dobrodošli u Školu mudrosti. Zajedno ćemo otkrivati delove nesvesnog, iskusiti duboke transformacijske procese, postati mudriji i učiniti naš život boljim.

YouTube player

Temelj Škole mudrosti

Temelj Škole su drevne mudrosti, najviše afrička mudrost IFA, koja se u izvornom obliku i kao praksa održala do današnjih dana. To su znanja, mudrosti i primenljivi alati iz vremena razumevanja čoveka u njegovoj individualnosti i celovitosti: na fizičkom, emotivnom, mentalnom, duhovnom nivou… Radimo i sa znanjima izvorne psihologije, iz vremena kada je još uvek bila u dodiru sa dušom, uzimajući u obzir sadašnjost, ali i drugo vreme, kao i vidljiv i nevidljiv svet.

​Takva znanja bila su prisutna i na našim teritorijama, ali smo odavno pali u amneziju. Gde god je sačuvana izvorna mudrost, principi su isti: podrška i razumevanje pojedinca, njegove sudbine, prirode; rad sa dušom; uvažavanje principa reinkarnacije; čašćenje predaka; rad sa duhovima prirode i predaka… Ifa je izuzetna, jer ima izvorno očuvanu mitologiju, koja je prava zakladnica mudrosti, simbolike, znanja.

Putem te izvorne afričke filozofije učimo, odnosno, prisećamo se onoga što su naši preci već znali hiljadama godina unazad. Neka nas podrže i ti veličanstveni časni preci, i neka se mi prisetimo da smo deo veličanstvenog stabla.

​Ifa, odnosno, Ifa divinacijski sistem, Unescom je zaštićena usmena kulturna baština. Ifa u prevodu znači mudrost. Mudrost sama po sebi jeste energija, prisutna svuda u svetu, bilo da se zove Ifa ili nekako drugačije, univerzalna je. Mudrost nije reč za intelekt. Mudrost ima šire značenje, ide dublje i ima pristup ljudskom bistvu i duši. Energija mudrosti potrebna je za razumevanje života. Svi unutar sebe nosimo određenu mudrost, a upotrebom energija, njenih alata, možemo je razvijati, osvajati i naučiti kako daje koristimo, da bismo razumeli sopstveni život, živeli svesno i kretali se u dobrom smeru.

​U okviru Škole mudrosti služićemo se i drugim tehnikama rada koje vuku korene iz drevnih šamanskih znanja različitih naroda, kao i novijim tehnikama koje stara znanja kombinuju sa modernim pristupom. Neke od tehnika koje se upotrebljavaju u radu Škole mudrosti su: hologramsko isceljivanje vremenske linije (time line healing), vraćanje delova duše (shamanic soul retrieval), dubinski trans, aktivacija DNK, NLP, isceljivanje energijama prirode, duhovne konsultacije sa božanstvom mudrosti Ifa (spiritualna orijentacija).