Predačke energije

Vreme nije ograničeno na prošlost, sadašnjost i budućnost, kao što ni prostor nije jednodimenzionalan. Hteli to ili ne, bavimo se prošlim životima i životima svojih predaka, jer utiču na naš život sada. Možda smo se reinkarnirali na pogrešnom prostoru, u čemu nam mogu pomoći energije iz nevidljivog sveta (Egbe, preci iz Oruna). Uz to postoji naš kulturni Ori, koji nasleđujemo iz tradicije, kulturnih vrednosti, što nam uslovljava ponašanje. Selidba na drugo kulturološko podneblje može nam stvoriti poteškoće u prilagođavanju i prihvatanju, u socijalizaciji uopšte. Život je kompleksan fenomen i daleko manje zavistan od nas samih nego što bismo hteli da verujemo. Pored Egunguna i Gelede, postoji mnogo predačkih kultova koji nas harmonizuju sa apstraktnim delovima nasleđenog u unose potrebne korekcije. Predaštvo je univerzalan koncep života. Filozofija Ifa nas uči da kvalitet plodova zavisi od kvaliteta stabla i stabilnosti korena. Predačke Oriše častimo da nove generacije budu bolje od prethodnih, da se zaustavi prenos predačkih neuspeha i loših iskustava prošlosti, kako bi se uspostavio koncept napretka. Sve dobre i loše stvari koje se odigravaju u životu samo su repriza. Recimo da je neko iz porodice bio depresivan. Ako ja to izbegnem, moj brat neće; ako je brat to izbegao, moj nećak neće, jer ne možemo izbeći genetiku. Radom sa predačkim energijama možemo rešiti, isceliti ili poboljšati neko genetsko svojstvo.

Izlečiti bolest još uvek ne znači živeti ili obezbediti dugovečnost. Pomoću predačkih energije možemo napraviti takozvanu razmene života sa precima. Sveštenik identifikuje ko među precima ima još kredita za život, što znači da je u predsubini imao duži život, ali je umro pre svog vremena, zbog čega je ostao kredit. Predački kultovi Momo, Egungun i Gelede, mogu da uzmu te godine i da naprave razmenu: predak donira svoj kredit kako bi obezbedio svog potomka. Odvija se i obrnut proses: ako je u prošlosti neki član porodice prouzrokovao situacija koja nije dobra, to se odražava na sledeće generacije koje će plaćati za njegove greške, otplaćivaće predački dug. Energija Momo radi sa dugovima predaka.

Igunuko i Momo

Momo je ime i metoda čašćenja energije Igunuko, pomoću koje komuniciramo sa svojim precima da bismo znali da li kod njih postoji kredit ili doprinos, kako bi se uspostavila razmena. Momo je obučeni Igunuko, živi oltar. Kada se Momo materijalizuje, postaje Igunuko. Energiju Momo upotrebljavamo da bismo razumeli razloge svog postojanja i da bismo uskladili odnos sa porodicom u kojoj smo se rodili. Kod svih predačkih rituala postoji ritual prelaza, pri čemu se moramo uskladiti sa porodicom u kojoj smo se rodili. Momo Igunuko istovremeno radi na pojedincu, njegovoj porodici i društvu kome pripada. Dete svojim rođenjem unosi nešto u porodicu, a pitanje je kako će porodica to shvatiti, prihvatiti, prepoznati i kako će na to reagovati. Dete donosi neku lekciju, a roditelji većinom ne prepoznaju vrednosti svog deteta. Momo se upotrebljava za neutralizaciju neželjenih energija, a uzroke detetovih ograničenja treba tražiti među precima. Genetska greška mora postojati: ako nije vidljiva, onda je emotivna. Sa kojom god poteškoćom da smo rođeni, ona proizilazi iz naše prošlosti. Momo invociramo da nas podrži u našem trudu, kako ne bismo promašili svoju dobru sreću, jer su dobra i loša sreća takođe deo genetskog paketa. Ako je na nas preneseno nešto dobro, to treba zaštititi, a ono što je loše treba korigovati. Naši preci su glavni instrument te korekcije.

Momo kao božansto znači pravo i potrebu za razumevanjem svog postojanja, svog izvora i korena. Energija Momo radi sa našim znanjem i mudrošću, da bismo mogli da otkrijemo sebe. Predanošću precima, uvek iznova otkrivamo sebe. Momo nas podržava da spoznamo svoj smer, da steknemo više znanja o sebi, da razvijemo mudrost za rad na sebi koristeći svoje korene. Upotrebom energije Momo postižemo znanje i mudrost za razumevanje svoje porodice, podneblja i vremena u kome živimo. Ako smo rođeni u pogrešnoj porodici, na pogrešnom prostoru ili u pogrešnom vremenu, Momo nam asistira da to poboljšamo, razumemo i prihvatimo.

Oro

Oro je jedna od najtajanstvenijih predačkih energija. Kako razumeti tajnu? Tajna je sve ono što ne možemo imati pod kontrolom, ono što ne znamo. Tajna je i nedostatak pristupa nekoj informaciji, tajna je igra u kojoj ne učestvujemo, grupa ljudi iz koje smo isključeni. Tajna može da bude i nedostatak znanja. Znanje se ne može razotkriti svakome, jer ne zna svako da ga upotrebi na pravi način. Tajna je povezana sa duhovnošću i Oro je stvoren da očisti najsuptilnije delove nasledstva u našoj svesti, podsvesti i nadsvesti, čime čisti našu sudbinu. Oro čisti pomoću zvuka koji se oseti u svakoj ćeliji bića, jer to su istovremeno i glasovi mrtvih. Energiju i snagu energije Oro upotrebljavamo da uništi uticaje na ljudski život, da nas harmonizuje sa onim što ne možemo videti. Aktivira čišćenje izvora do naše početne tačke, da bi naš život bio više prilagođen onome čemu stremimo i da bismo postali vlasnici svoje sudbine. Oro donosi spiritualno smirenje između živih i mrtvih. Upotrebljava se za kolektivno čišćenje nataloženih tvrdoća, kao i za pripremu pojedinca da bude društveno odgovoran, kako bi se minimalizovala glupost vođa.

Agemo

Agemo je energija isceljivanja koja utiče na međuljudske i međugeneracijske odnose. Jedan od najvećih životnih izazova je kako odgojiti dete. Kada dete izrazi sopstveno mišljenje, uobičajeno je da počnu nesporazumi, svađe i ratovi unutar porodice. Agemo balansira konretne odnose između roditelja i dece, podržava emotivno sazrevanje i štiti životna postignuća, među kojima su ljubav i napredak. Agemo štiti odnose od vanjskih uticaja i napada. Simbol energije Agemo je kameleon, kao simbol sposobnost višestrukog menjanja energije. Agemo je energija koja nas modeluje kako bismo bili otporni na spoljašnje uticaje. Dlanovi su takođe sumbol energije Agemo, jer su na dlanovima smerovi (linije).

Gbogi

Gbogi je povezan sa korenima. To je energija koja povećava čovekove mentalne sposobnosti da svoje korene učini dubljim, čvrstim, snažnijim. Gbogi osnažuje fizičko i duhovno telo, čini nas jačim od životnih potresa. Gbogi se brine za trajnost i otpornost u životu. Upotrebljava se za usklađivanje uma, razuma i emocija veoma mladih ljudi koji nad tim nemaju kontrolu i pod uticajem su različitih umova (roditelja, učitelja). To je energija zrelosti, uz čiju asistenciju možemo prepoznati pravi trenutak za nešto, jer razumemo da li je nešto nezrelo, zrelo ili prezrelo. Sposobnostima s kojima smo rođeni i koje nosimo od predaka potrebna je energija Gbogi da bi se materijalizovale, jer postoji velika razlika između onoga što imamo i kako to upotrebljavamo. Gbogi aktivira mudrost ponašanja u pravoj regulaciji vremena. Simbol energije Gbogi su koreni i to je energija koja radi na dubokim prokletstvima u korenu.

Gbongbolo

Gbongbolo znači sve, sve čega je više, zgusnuto mnoštvo. Svi ljudi su blagosloveni različitim svojstvima, sposovnostima i predsudbinama. Moguće je proživeti ceo svoj život i ne otkriti svoje talente iz različitih razloga. Deo ljudske sudbine je nedodiriv, a kao vlasnici svoje sudbine, možemo je negirati. Gbongbolo je blagoslov da postanemo ono za šta smo rođeni.Svi smo rođeni da budemo bitni u nečemu i svi imamo svoju nameru. Na primer, ljubav i briga za druge nisu manje bitne od otkrića analgetika. Neko ko nije sposoban za tehnološke izume, možda je sposoban da nekog učini manje tužnim ili radosnim. Svi u životu možemo raditi nešto korisno. Gbongbolo radi sa čovekovom veličinom u smislu poslanstva i puteva. Uz podršku energije Gbongbolo, od puteljka možemo napraviti široku cestu. Gbongbolo nas osposobljava da stvari učinimo širim, većim, razvijenijim, snažnijim, ne u smislu širine fizičkog prostora, nego u smislu širine našeg životnog smera. Gbongbolo čini ljudski um bogatim i raširenim, jer mali umovi prave male stvari. Zahvaljujući energiji Gbongbolo nećemo zameniti dobre stvari pogrešnim, nego smo sposobni prepoznati, proširiti i upotrebiti ono što je dobro za nas, a smanjiti i učiniti manje bitnim ono što nije dobro. Gbongbolo je energija ciljeva, a simbol su mu koreni.

Adamo

Adamo donosi mir, napredak, društvenu harmoniju i duhovno razumevanje. Adamo povećava društvenu povezanost. Život je kao paukova mreža u koju smo svi upleteni – ljudi, događaji, prostor, vreme, vidljive i nevidljive dimenzije – zbog čega život nikada nije dosadan onima koji se trude otkriti čarobne tajne postojanja.