Živi oltari Egungun i Gelede

U paralelni svet (Orun) prelazimo nakon smrti. Preci koji su se tokom života realizovali i doprineli čovečanstvu, prelaze u kult univerzalnih časnih predaka. Njihov život je referenca za nešto dobro. Kada radimo sa kultom Egungun i Gelede, radimo sa konceptom univerzalnih časnih predaka. Nečija prababa može biti u kultu časnih predaka, jer je, na primer, bila referenca za izuzetnu intuiciju koju je upotrebljavala za blagoslov ljudi. Kad želimo da prizovemo taj kvalitet u svoj život putem kulta časnih predaka, bez obzira na rodoslov kome pripadamo, ne moramo prizvati konkretnog pretka, nego će Egungun definisati ko od časnih predaka i na koji način može najbolje da nam asistira u zadobijanju kvaliteta koji želimo. Koncept časnih predaka je osnova za materijalizovani oltar. Kad radimo sa konceptom materijalizovanih oltara, radimo sa vidljivim izrazom kulta časnih predaka.

Više je različitih predačkih kultova i materijalizovanih oltara: Egungun, Gelede, Igunuko Momo… Odeća za materijalizovani oltar je obredno pripremljena. Telo i duhovna energija onoga ko nosi tu odeću takođe su obredno pripremljeni, da bi čovek uopšte mogao da posudi svoje telo u svrhu živog oltara. Preci iz kulta univerzalnih časnih predaka upotrebe taj oltar kako bi se materijalizovali u vidljivom svetu. Obredna odeća je ulaz za njihovo fizičko prisustvo ovde. Kao što naša duša dobija telo da bi se materijalizovala u vidljivom svetu, na isti način oltar predstavlja telo, vidljivu manifestaciju, časnih predaka. Obrednu odeću može da nosi samo neko ko je iniciran u određeni kult, što znači da je energija kojoj će posuditi telo deo njegovog postojanja; u suprotnom bi ga materijalizacija te energije ubila. Živi oltar namenjen je čišćenju genetskog nasleđa živih i mrtvih, kako individualne, tako i kolektivne genetike.

Egungun

Izraz Egungun, Baba Egun, muška roditeljska snaga, odnosi se na pretke koji su prešli u svet predaka, stanovnike Oruna (nevidljivog sveta) koji se razotkriju u Ajeu (vidljivom svetu). U Egungun kultu su i muški i ženski preci, ali su čuvari kulta muški. Čašćenje energije Egungun ima posebno mesto u predačkim kultovima. Preci iz Oruna uvek ostaju uz svoje potomke i znatno utiču na sva područja njihog života: ublažavaju konflikte, invociraju solidarnost, duh jedinstva i harmonije, obnavljaju radnu energiju, uvek iznova intervenišu u situacijama kada porodici zbog sukoba i poteškoća sa imovinom preti raspad. Namera kulta Egungun je da popravi uticaje genetskog nasleđa koje se odražava u svim aspektima: fizičkom, mentalnom, emotivnom i duhovnom. Svako od nas od svojih predaka dobija genetski duhovno-emotivni teret. Kult Egunguna omogućuje retroaktivno delovanje: čisti slabe elemente predačkog nasleđa 7 generacija unazad, čije su posledice teskobe, bolesti, poteškoće najrazličitijih vrsta. Kult omogućuje razrešenje emotivnih porodičnih konflikata u koje su upleteni pojedinci iz prethodnih generacija, s namerom da se uspostavi balans.

Prisustvo Egunguna u svakodnevnom životu potomaka čuva odnos poštovanja. Hrapavim glasom, upotrebnom prodornih tonova, zvukovima koji sikću i zvižde, Egungun uspostavlja red u društvu. Slavljenje i čašćenje Egunguna u Africi se izvodi u času žetve, čije razdoblje varira na različitim područjima. Slavljenje traje oko četiri nedelje. Putevi, sela i kuće brižno se preurede da bi dočekale pretke na najbolji mogući način. Izvedbe rituala posvećenih Egungunu zahtevaju prisustvo sveštenika koji su sposobni da upravljaju energijom sveta iza smrti. Prvi ritualni činovi izvode se u svetoj šumi u svitanje, na prelazu između noći u dan. Ritual počinje unutar svetog prostora, gde je tačka spajanje Ajea sa Orunom (vidljivog sa nevidljivim svetom).

Na veče prvog dana slavlja, članovi grupe Egungun se skupe i izvedu ritual za pretke, za blagoslov i zaštitu. Egungun uz pratnju bubnjeva dolazi lokalnom vođi u susret, prima mnogobrojne darove i daje vođi blagoslov da će podržavati njegovo selo. Uz slavlje, darivanje i ples, Egungun posećuje ljude u njihovim domovima. Javno se obelodani neprimereno ponašanje pojedinaca u prethodnoj godini, izrazi se neodobravanje, uz upozorenje prekršiocima i davanje usmerenja za ispravno ponašanje.
Sva slavlja uključuju ples i druge nastupe koji akrobatskim magičnim spektaklom dostižu vrhunac. Simbol Egunguna su: oltarni kamen, Irukere (umetnički i obredno obrađen konjski rep, znak kraljevskog dostojanstva i snage), Atori (sveta palica), Edoni (simbol Majki Univerzuma, spoj muškog i ženskog principa koji daje život), školjkice.

Gelede

Ženske pretkinje institucionalizovane su u zajednice Egbe Eleje (društvo ptica), Egbe Ogboni (društvo Ogboni) i Egbe Gelede (društvo Gelede). Važe za skrivene, pošto se znanje koje poseduju njihove pripadnice deli unutar ograničene grupe i prenosi samo inicijacijama. Egbe Eleje, grupa žena ptica, organizuje susrete samo za žene posvećene kultu Majki Univerzuma, na raskršću ili u krošnjama stablja. Prisustvo je dozvoljeno isključivo onima koji se mogu preobraziti u ptice. Na susretima se razmenjuju znanja, tek kada svaka od njih sklopi pakt o potpunoj i bezuslovnoj vernosti koji nikad neće prekršiti. Egbe Ogboni je društvo koje čuva i nadzire kult Majki Univerzuma i drugih Oriša, čije je temeljno pravilo pakt sa Majkama. Egbe Gelede je kult ženskih pretkinja koje su tokom života materijalizovale energiju Majki Univerzuma.
Zajednicu vode Irule, žene koje poseduju skrivenu snagu i tajnu moći Majki Univerzuma. Gelede se nazivaju i Ija (majka) i Igi (stablo), zbog činjenice da su njihove obredne maske napravljene od istoimenog svetog stabla.

Festival posvećen Gelede počinje u vreme berbe jama (afričkog krompira) i traje barem 7 dana. Pevaju se mnoge invokativne pesme, između ostalih i one koje u humornom tonu obelodanjuju primere neprimerenog ponašanja u periodu između festivala. Imaju regulativni smisao, jer donose pravila ponašanja i etički red pod uticajem ženske predačke snage. Poslednji dan slavlja prisutna je vrhovna Gelede koja pleše bez prestanka, a prate je svi prisutni. U tom kultu koji časti ženske pretkinje, inicirani muškarci posude telo obrednoj odeći, koji su putem predačkog prenosa ili putem savetovanja sa Ifa, posvećeni u sveštenike tog kulta. Majke Univerzuma predstavljaju kolektivni vid ženskih predačkih moći, predstavljaju mistične snage žene koje se odražavaju, kako kroz zaštitu i velikodušnost, tako i kroz opasnost i uništenje, zbog čega treba zadobijati njihovu dobronamernost i naklonjenost.

Majke Univerzuma pripadaju grupi spiritualnih bića koja su nazvana Ađoguni, čiji je zadatak da odnesu ebo (spiritualno čišćenje). U prenesenom značenju, hrane se ljudskom patnjom koju konzumiraju da bi ljudima olakšali život, čime omogućuje isceljenje. Njihova jaka povezanost sa magičnim snagama im dopušta da neutrališu negativne efekte destruktivnih misli, reči i činova. Majkama Univerzuma se pripisuju snage kojima su zbog inicijacijskih obreda sposobne manupulisati ljudskom sudbinom. Snaga Majki Univerzuma pridobija se rođenjem, kao nasledstvo, ili inicijacijskim procesom. Ako je snaga pridobijene rođenjem, treba proći inicijacijske obrede radi zaštite i balansiranja sposobnosti njene upotrebe.

Sposobnošću telesne tranformacije obdarene su specifično žene. Eleje, gospodarice noćnih ptica, one koje lete, preobražavaju se u ptice. Majke Univerzuma pojavljuju se u mnogim oblicima. One su isceljivačice, poseduju neizmernu magičnu snagu, štite od bolesti, brinu se za zdravlje unutrašnjih organa i krvi, nude podršku pri usklađivanju misli i znanja za bolja ostvarenja ciljeva, u život prizivaju sreću, podržavaju poslovne delatnosti i materijalna postignuća, doprinose promenama na emotivnom niovu. Delovanje Majki Univerzuma prisutno je u smislu energetskih razmena između vidljivog i nevidljivog sveta. Pripadaju prirodi, pogotovo Zemlji, pa im možemo pristupiti kroz prirodne elemente: vodu, vazduh, zemlju, vatru.

Jedna od mitoloških priča kaže da su se odmarale na 7 stabala kad su došle u vidljiv svet. Stabla su predstavljala različite tipove njihovog delovanja. Sa tri stabla su delovale da ispune ljudske želje koje čine dobro, sa druga tri su delovale da ispune ljudske želje koje čine zlo, a sa sedmog stabla su delovale da bi ispunile ljudsku želju o raspoznavanju dobra od zla. Metafora upućuje na to da su energije same po sebi neutralne, a način na koji ih ljudi upotrebljavaju može biti dobar ili loš, konstruktivan ili destruktivan.

Na festivalu Gelede, preko kulta časnih pretkinja, prizivaju se one koje su imale snagu Majki Univerzuma.