Moje afričke inicijacije

Inicijacije su proces ponovnog spajanja sa životom, reanimacija duše i mog duhovno bistva, reaktualizacija u prostoru i vremenu, ponovno rođenje tokom jedne inkarnacije.

Inicijacije su razivajanje mudrosti i intuicije, lečenje svih delova sebe i njihova aktivacija za život.

Inicijacije su otkrivanje tajne života, tajne univerzuma: otkriti i dati se na usvajanje Velikoj majci, naučiti se poštovanju činjenice da smo deca koja piju mleko iz grudi Majki Univerzuma, Zemlje.

Inicijacije su priprema za život i za sve prelaze, izgradnja spremnosti na sve životne situacije sa kojima se suočavam i sa kojima ću se suočiti.

Inicijacije su briga za moje duhovno, mentalno, emotivno i fizičko zdravlje i stabilnost.

Inicijacije su proces pripreme za socializaciju, za činjenicu da ovaj univerzim delim s mnogima i da sam dobar stanovnik ovog sveta; da znam negovati svoju individulanost i individualnost ljudi koji mi se obrate za asistenciju; da u ime energija budem negujuća majka duhovnim bistvima drugih i nepobediva ratnica u odbrani života.

Sećam se svojih prvih susreta s duhovnim, dubokih meditativnih konsultacija same sa sobom. Već tada, u svojim mladim godinama, pitala sam se: – Koji je moj najveći strah? Odgovor je došao iz moje suštine, iz dubine mog duhovnog bistva: – Najviše me je strah da mi život ne prođe uzalud. Od tada se brinem za svoju duhovnu sposobnost: da imam komunikaciju sa sobom, da nisam slepa pored zdravih očiju, slepa za život. Od tada tražim put mudrosti, pokušavam da razumem, da upravljam i da usmeravam svoj kompas u tom pravcu. Konstantnim inicijacijama, istraživanjem i celokupnim duhovnim radom moja ambicija je da ispunim i živim svoju sopstvenu individualnu sudbinu, da živim sada i da gradim i budući trenutak, uključujući i brigu za naredne inkarnacije.

Hvala mom Oriju što me je doveo do onih koji mi u tome mogu biti uzor. Hvala Baba Kingu što nam je otvorio vrata do starog, suštinskog znanja o čovekovoj sudbini; hvala za njegovo učenje i veličanstven život kojim je izgradio most između različitih kultura, vremena, univerzuma. Hvala mojim kolegama, što smo kao grupa probijali led i rušili zidove nerazumevanja, gradeći našu priču i otvarajući vrata onima koji traže svoju priču. Hvala sveštenicama i sveštenicima koji izvode iniciacije i obrede, predano nam asistirajući sa toliko nade i nežnosti; hvala im što nas vode sve dublje i dublje u tajnu života. Hvala i onima koji nas podržavaju iz nivoa predaka, kao i onima koji su to znanje očuvali od pradavnina.