Moje spiritualne majke

Postoji jedan trenutak u inicijaciji koji se ne fotografiše, jer je energija pretajanstvena i beležiti to bilo bi neukusno koliko i zaviriti kamerom kroz porođajni kanal. Tada su sve Ijanife, majke tajne, sinhronizovane u jednu energiju, energiju Majki Univerzuma. One su predstavnice mudrosti i dugovečnosti postojanja. Kada izvode inicjaciju, vibriraju tu energiju postajući njen vidljivi simbol. Mudre žene vode inicijaciju u energiju Majki Univerzuma, božanstvo ženskog principa. Svaka od njih je čist energetski kanal. Svaka od njih nosi sopstvenu mudrost, a prisutne su i pretkinje koje su im mudrost predale.

Princip vitalne energije je svuda: u zemlji, stablima, vazduhu, vodi, kamenju. U tu energiju iniciramo se već samim rođenjem, dolazeći iz spiritualnog u vidljivi svet koji nije samo fizički, nego ima svoju vibraciju, životnu snagu i vitalnost – što je ženski princip. Kroz tu inicijaciju spajamo se dublje sa životom, pristupamo našoj snazi i sposobnosti da njome upravljamo. Ponovo aktiviramo svoju vitalnost, dobijamo mudrost i mogućnost da je istražimo. Zbrajanjem godina tih mudrih Iyanifa dobijamo par stotina godina iskustva, a tome treba pridodati i iskustva hiljada i hiljada godina tradicije pretkinja iza njih. Inicijacija nam pridodaje te hiljade godine mudrosti. Intelekt to ne može da pojmi. U prisustvu Ijanifa, naših spiritualnih majki koje nam predaju mudrost, osećamo udobnost postojanja, prihvaćnost u onome što jesmo. Ne postoje reči da se opiše ta vrsta opuštenosti. Njihova energija vraća nam radost i pravo na postojanje.

Energiju Majki Univerzuma među ostalim predstavljaju ptice, kao simbol leta i slobode duše. Sova, kao ona koja vidi u tami, simbol je ženske mudrost i intuicije.

Ija Ašabi je inicirala prvu evropsku grupu u energiju ženskog principa i umrla godinu dana kasnije. Ona je naš duhovni predak, spiritualna majka i zaštitnica. Svi koje ja danas podučavam, njeni su spiritualni unuci. Ijaašabi bila je od ranog detinjstva posvečena Orišama. Bila je specijalistkinja za isceljivanje energijom biljaka i mnogima je predala to znanje. Kao ugledna članica Ogboni zajednice, radila je u Nigeriji i po svetu, sve do svoje smrti (2014).

Ija Ešu, kraljica Ešua, specijalistkinja je za energiju univerzalnog reda, discipline i komunikacije. U Joruba zemlji je visokopoštovana, priznata i uvažena. Rođena je u porodici u kojoj je negovana Ifa tradicija. Posvetila se energiji Ešu, čime je postavila cilj da u sebi razvije karakteristike te energije: toleranciju, razumevanje, komunikaciju, strpljenje, stabilnost, nežnost i mekoću. Kroz energiju Ešu stiče se emocionalna stabilnost i sposobnost da se preživi bilo gde, sa bilo kim. Na zapadu smo navikli da se zatvaramo u svoj prostor, jer smo zaraženi tuđim emocionalnim crvima. Energija Ešu postavlja granice i osposobljava nas da boravimo sa najrazličitijim ljudima bez sukobljavanja. Kao kraljica u svojoj oblasti, kad god je to potrebno, Ija Ešu radi u timu ili postaje asistentkinja drugoj Ijanifi. To je spiritualno majstorstvo i kvalitet energije Ešu: Ijanife umeju da menjaju uloge.

Ija Lode je specijalistkinja za Omolu Buruku, energiju koja balansira polarnosti (muško i žensko, spiritualno i materijalno). Rođena je u porodici Omolu sveštenika i kao vrlo mlada počela je da prima Ifa znanja. Sada vodeća predstavnica Ogboni u našoj zajednici, vodi inicijacije i isceljuje biljkama.

Ija Ruka je najviša sveštenica kulta predaka Egungun. Kako je energija predaka zarazno radosna, Ijaruka je poznata po svojim šalama. Praktikuje divinaciju, inicijacije i isceljivanje. Ugledna je članica Ogboni zajednice.

Ijapalake je predala svoj život studijama, istraživanju i praktikovanju energije Majki Univerzuma. Kada smo je prvi put sreli, doimilo se ko da je s jednom nogom u paralelnom svetu. Ima devedeset osam godina, skromna je i bez osobnih želja. Sa novom misijom u kojoj nam je potrebna, dobila je novu snagu, ponovo se povezala sa životom kako bi nam mogla predati mudrost. Potpuno je predana tome. Putuje u Brazil da izvodi iniciacije i asistira nam.

Iya Abie takođe je vrhovna sveštenica kulta Ogboni, Majka Univerzuma. U svet predaka je otišla 2019. I dalje nam asistira kao častna pretkinja.