Inicijacija u Egungun

Inicirati se znači uvesti određenu energiju kad sebe. Na primer, ako imamo ambiciju da postignemo nešto, a još uvek nemamo neko dodatno svojstvo ili snagu koja nam je potrebna. To treba zadobiti, tako da postane deo našeg života koji stalno imamo na raspolaganju. Zbog toga se podvrgavamo inicijaciji, kao trajnom obrednom povezivanju sa određenom energijom, sa snagom koju neprekidno želimo unutar svog života, zbog svih svojstava koje ima.

Inicijacijom dobijamo mikrofon za konstantno povezivanje s određenom energijom. Rade se pripreme, kako bi telo bilo sposobno da usvoji, apsorbuje i postane nosilac te dodatne energije. Telo dobije markaciju da bi ga energija prepoznala i da bi se tu umestila. Čitavo biće se sinhronizuje sa tom energijom i njenim principima. Na primer, energija Egungun, između ostalog, predstavlja podršku, hrabrost, mudrost. Ako imamo ambiciju za tim svojstvima, to je razlog da uvedemo više te energije. Genetski prenos je neminovan u procesu ulaska u život: preci nam doniraju život i podršku, ali su opterećenja i njihovi nezavršeni ciklusi takođe deo tog paketa. Inicijacijom u Egungun, koji predstavlja koncept univerzalnih časnih predaka, unosimo referencu zdravog predačkog sistema u sopstveno biće, u svoj život, u svoju sadašnjost i budućnost, čak i u ciklus nakon života, jer se nijedna inicijacija ne radi samo za jedan život.

Inicijacijom u Egungun reaktualizujemo svoje vreme, sadašnjost koju živimo. Inicijacijom smo usvojili tu energiju, istovremeno je energija usvojila nas, ali inicijacija sama po sebi ne uradi sve. Nakon obrednog spajanja sa energijom sledi proces reinicijacije uma, razmišljanja i delovanja u skladu sa principima te energije, što zahteva svakodnevni rad. Imamo alat i energija nas može podržati, ali reinicijacijski proces moramo sami da obavimo. Inicijacija je unošenje blagoslova (ašea) određene energije i svega što ona predstavlja.

Inicijacija u Egungun je dodatna stepenica na putu ka predanosti sopstvenom životu. Većina naših poteškoća je stvar naše genetike i niko nije u potpunosti sam kriv za ono što mu se događa. Svi smo žrtve genetike.

Inicijacija u Egungun namenjena je zaključivanju programa koji su nam ugurnuti u život, da bismo se otarasili onoga što nam je bilo useljeno u život i harmonizovali se sa dobrim stvarima pročišćenim kroz vreme. Ako smo nasledili talenat nekog od predaka iz 18. veka, taj talenat treba prilagoditi vremenu u kome živimo, treba ga reaktualizovati, inače ostajemo zatočeni u prethodnom vremenu. Egungun nam daje tu reaktualizaciju.

Invokacija Egunguna preusmerava odgovornost nazad na pretke, da preci prihvate odgovornost za svojstvo koje je dete dobilo od njih. Tokom inicijacije se duhovno i energetski vraćamo na sam početak, u matericu majke, gde se napravi korekcija, da bismo odatle reinicirali svoj život. Inicijacijski proces oponaša ponovno rođenje tokom života. Deo procesa je čišćenje, pri čemu se palicom simbolički isteruju problemi. Inicijacija u Egungun je inicijacija sa evidentnom energijom radosti i slavljenja. Deo obreda je ples sa živim Egungun oltarom. Povezivanje sa svetom časnih predaka unosi autoritet i pravo da se prizivaju. Onaj ko je iniciran u Egungun smatra se njihovim predstavnikom na zemlji, ovlašćen je da ih priziva i da u njihovo ime izvodi isceljivanje. Inicijacija u Egungun provocira razumevanje interakcije između vidljivog sveta i sveta predaka. U svakoj genetskoj liniji imamo nekog od predstavnika časnih predaka (onoga koga možemo častiti). Egungun je koncept kako tretirati mudrije i kako tretirati mrtve. Spiritualna sposobnost da se ožive mrtvi je sposobnost da se otelotvore kvaliteti nečijih preminulih predaka. Čovek umire, njegov karakter nikada; po karakteru će nas pamtiti i kad budemo mrtvi.