Festival Egungun u Novom Sadu

Tim Škole mudrosti koji vodi Mateja Tomšič Akengen, Iya Agon, vrhovna sveštenica kulta predaka, poziva vas na Ose predačkih energija u Novom Sadu.

Kako od predaka nasleđujemo vidljive fizičke karakteristike, tako nasleđujemo i nevidljive emocionalne, mentalne i duhovne pakete. Deo tog nasleđa usklađen je sa onim što mi jesmo i podržavajući je za naš život, a deo nasleđenog paketa doživljavamo kao teret koji osujećuje našu individualnost. Ono što živimo danas, posledica je prošlosti, a naši preci imaju ključ i pristup prošlom vremenu. Uzroke nasleđenih poteškoća, blokada, nestabilnosti i neuspeha treba prečistiti u samim korenima, a korene našeg života predstavljaju naši preci. Snaga predaka jedna je od najsnažnijih energija ovog univerzuma.

U Novom Sadu ponovo imamo priliku za rad sa predačkim energijama, za njihovo čašćenje i slavljenje. Kroz ples, pesmu, hranu i slavlje izrazićemo zahvalnost precima za život, a putem živih oltara zdravih predačkih energija ujedno ćemo raditi na čišćenju i osnaživanju naših korena, kako bismo zadobili podršku predaka za život i napredak. Živi Egungun oltari, kao vidljiva manifestacija univerzalnih časnih predaka, onih koji su doprineli čovečanstvu, rade na čišćenju genetskog nasleđa, kako na nivou sveta predaka, tako i unutar našeg života. Materijalizovani oltari i njihov obredni ples predstavljaju susret univerzuma živih i mrtvih, susret sadašnjosti sa prošlošću. Časni preci upotrebe oltar kako bi ušli u vidljiv svet i izveli isceljivanje.Na Festivalu Egungun u Novom Sadu prvi put će biti prisutna tri živa oltara, od kojih svaki nosi određene specifičnosti i blagoslove:

Aregbešola nosi duhovni blagoslov napretka i prestiža na svim životnim područjima. Ošupa daje blagoslov i podršku da naši talenti budu upotrebljivi, vidljivi i priznati. Oba Oke je blagoslov vođstva, podržava nas da se izdignemo iznad problema umesto da budemo uronjeni u njih.

Festival će otvoriti kratko predavanje o energijama predaka iz filozofije Ifa, svetske kulturne i duhovne baštine koja je zaštićena od strane UNESCO-a. Filozofija Ifa, čije učenje i primena traju hiljadama godina, do danas je očuvana u zajednici Joruba naroda u Africi. Ifa nas uči da kvalitet plodova zavisi od kvaliteta stabla i stabilnosti korena.

Festival Egungun namenjen je svima koji žele da nove generacije budu bolje od prethodnih, da zaustave prenos predačkih neuspeha i loših iskustava iz prošlosti, kako bi se uspostavio koncept napretka.

Dobrodošli!

Joga studio Hipokrat, Stratimirovićeva 6, Novi Sad

1. novembra 2019, u 18 časova