Susret sa Ifa u iskustvima klijenata

Odgovor koji dolazi iz moje suštine

Kad god sam u dilemi ili sumnjam u ispravnost neke odluke, pitam Ifa. Konsultacije sa mudrošću Ifa su poput razgovora sa sobom. Čak i kada istovremeno postoji veći niz dilema, konsultacije sa Ifa nepogrešivo pokažu o čemu se zapravo radi, razotkriju uzrok i ponude rešenje. Koliko god da odem zbunjena, frustrirana ili nervozna, nakon konsultacija sa Ifa vratim se rasterećena, jer sam dobila odgovore i znam šta treba da preduzmem da bi stvari lagano počele da se menjaju. Uvek je bivalo bolje, zato bih svima preporučila da se konsultuju sa Ifa. Zbog same činjenice da postoji mogućnost da se konsultujem sa mudrošću, osećam sreću i privilegiju, jer ne moram besciljno da lutam, niti da pravim nepotrebne greške. Kad god imam nedoumicu, jednostavno pitam i znam da je taj odgovor ispravan, jer dolazi iz moje suštine.

Pobedonosni osećaj postojanja

Moj susret s mudrošću, konsultacije sa Ifa koje već nekoliko godina unazad jesu sastavni deo mog života, svaki put je drugačiji i svaka konsultacija za mene jeste izazov. Sada razumem i znam da je to susret mog bistva sa sopstvenom predsudbinom koju mi Ifa razotkrije i daje odgovor i smernice na moja pitanja.

Na svoj prvi susret s mudrošću otišla sam bez bilo kakvog znanja o Ifa, a sa više pitanja koja sam mnogo puta sebi u životu postavljala i nisam znala doći do odgovora. Mnoga pitanja su bila toliko lična, da sam ih nosila u sebi kao nevidljivu ličnu beležnicu, ali najvažnija su bila realna, stvarna, životna:

Zašto su odnosi u mojoj porodici takvi kakvi su, a znam, želim i objektivno imam dosta uslova da budu mnogo bolji, a nisu, bez obzira na to što ulažem napor i trud da ih poboljšam? Zašto je moje zdravlje narušeno?
Razvela sam se nakon mnogo godina braka uverena da je moja odluka zrela, ispravna, hrabra, ali i dalje nema zadovoljstva u meni…

Niz pitanja i pitanja, na koja sam htela da nađem odgovore i htela sam da znam da li postoji rešenje, gde i kako da ga nađem. Osećala sam da moji pokušaji da nađem dobre primere u sredini za bar neke odgovore nisu bili dovoljni, ni zadovoljavajući. Taj osećaj me je i doveo na Ifa konsultacije; intuitivno sam shvatala da i u meni postoji uzrok, iako moje okruženje gleda na mene kao na karakterno prihvatljivu osobu.

Na neke odgovore koje sam dobila reagovala sam tako kao da ih mirno prihvatam i razumem, da bi nakon par sati ili par dana u meni nastala prava pobuna i revolt, do tvrdoglavosti i uveravanja sebe da to ne mogu da razumem i nemam snage da emotivno podnesem i, bez obzira na to što sam u zrelim godinama, brzo bih rešila da pobegnem kod kozmetičarke da se ulepšam ili da možda skoknem kod drugarice na čaj ili kafu, na naš ritual zvani očajavanje. Neke odgovore sam istinski prihvatala, sa razumevanjem i prepoznavanjem dubine i smisla, kao i načina kako da ih rešavam sa osećajem velikog zadovoljstva, optimizma, otkrića… I nakon toliko vremena, kao učenica Ifa mudrosti i kao neko ko se lično osvedočio da istinski odgovor postoji takav kakav je, bez obzira na to da li sam ga spremna prihvatiti ili ne, desi se da treba da prođem putem sumnje, zabune, pokušaja poricanja, ali spremnija da shvatim i prepoznam svoju sopstvenu unutrašnju sabotažu i spremnija za akciju u savladavanju bojkot majstora u sebi. Naravno, ojačana spoznajom zadovoljstva, rasterećenja, uspeha i radosti sa kojima sam izašla iz mnogobrojnih procesa i ritrita. Najjači od svih je pobedonosni osećaj da zaista postojim unutar sebe i da je taj deo mene itekako živ.

Ljubica