Ritrit na temu Unutrašnje dete: Kretanje između dva univerzuma

Život se sastoji iz ciklusa: ciklus života u vidljivom svetu, ciklus života u paralelnom svetu i neprekidna interakcija jednog sa drugim svetom. Kad smo se rodili u vidljivom svetu, za sobom smo ostavili paralelni svet, odvajajući se od socijalizacije u njemu, od prijatelja, roditelja, partnera… U taj ćemo se svet opet vratiti kad umremo. Taj svet utiče na nas, ovde i sada. Za njega nas vežu paktovi, obećanja, nezaključeni ciklusi, ljubav, pripadanje… Došli smo u vidljiv svet, gde tražimo svoje mesto, socijalizaciju, realizaciju talenta, misiju. A naše unutrašnje dete kreće se između dva univerzuma i pod uticajem je, kako jednog, tako i drugog. Razumevanje, upravljanje, kako pridobiti podršku društva iz paralelnog i društva iz vidljivog sveta, mekšanje paktova u paralelnom svetu, povezivanje sa životom u vidljivom, kako negovati svoje unutrašnje dete, pridobiti saradnju, kreativnost, radost, misiju… sve to dodiruje tema Egbe. MUUUSOOO!

Plan rada:

 • 20.11. sreda: Predrituali za ritrit; razni individualni obredi nevezani za ritrit.
 • 21.11. četvrtak: Individualni obredi iz spektra rada s unutrašnjim detetom (izbor iz priloga).
  21.11. uveče: Blagoslov i kompletni obred sa materijalizovanim oltarima Egbe i Gelede.
 • 22.11. petak, prepodne: Individualne konsultacije sa mudrošću Ifa. 22.11. u 19 časova, početak ritrita:
  • daritva za Ešua, Egbe, Kori, Iroko, Baoba, Ađagunmale, Logolo, Đirivo, Oluveri;
  • 20 časova: Ebo Ifa za grupu sa oduem Iwori Meji sa temom plodnosti – čišćenje ljubomore iz paralelnog sveta.
 • 23.11. subota prepodne:

Tema 1: Uticaj egbea iz Oruna (naše društvo u paralelnom svetu i naš spiritualni izvor) na naš život u Ajeu (vidljivom svezu) i upetost između Oruna i Ajea

Praktičan rad: komunikacija sa egbeom u Orunu.
Učesnici će praktično vežbati priziv energija, svako će napraviti simboličan obred i učiti filozofiju iza toga.

U slobodno vreme: rad sa unutrašnjim detetom putem stvaranja:

 • izrada simbola za komunikaciju (glina, das masa);
 • izrada nakita – mini amuleta za energiju Egbe, Ibeđi, Kori (simboli će biti blagosloveni tokom procesa).

Tema 2: Socijalizacija sa egbeom u Ajeu i povezivanje sa životom

Izvedba obreda sara: teorija i praktična vežba, pri čemu će učesnici učiti da povežu koncept meditacije, obrednog kuvanja, priziv energija, usmereno delovanje.

15 časova: Egbe festival u kraju Groblje (Domžale), koji organizuje Duhovna skupina Oriša, a sastoji se od obreda, Oriša trans plesa i sara grupe Ire.

24.11. nedelja:

Tema 3: Nega našeg unutrašnjeg deteta

Unutrašnji kavezi:
Transformacijska radionica, rad sa podsvešću šamanskim tehnikama, rad sa konceptom Đagun Đagun – hrabrost za izlazak iz unutrašnjeg kaveza.
Upoznavanje energije Kori: plodnost, ciklusi i njihovo zaključivanje.

Glavni fokus rada:

Plodnost, kontinuitet, uneti život i put narednom ciklusu, uneti vibraciju u polje naše energije, duše i Orija, da život zveni. Usidriti se u Ajeu, vidljivom svetu, da nas ne odnese kao balon u paralelni svet. Paralelno s detetom u nama, na istu temu radićemo na porodičnom stablu s energijom Gelede.

Izazov na kome ćemo raditi je: nesposobnost da se ima dete. U filozofiji Ifa detetom se smatra sve što rodimo iz sebe i materijalizujemo, damo mu život i postojanje: dete, ideja, projekt…