Arhetipovi energija: Energije prirode i njihova terapijska svrha

Arhetipovi energija: božanstva prirode (predavanje)

Čovek je neodvojivi deo prirode, a božansko je u svemu što postoji: sve je materijalizovani izraz duhovnog. Otkriti božanstvo u nama, probuditi se za život unutar života, poštovati svet čiji smo gostujući stanovnici, kao magičnu božansku kreaciju gde je sve živo.

Oriša, afrička filozofija o životu, očuvala je jednu od najkompleksnijih riznica znanja o čoveku, prirodi, arhetipovima energija koje sastavljaju ovaj svet. Nazivaju ih božanstvima, jer se život razume i smatra izrazom božanskog. Božansko postoji u čoveku, kao i u svakom izrazu prirode, kako u životu u vidljivom svetu, tako i u paralelnom (svetu duhovnih društava, svetu predaka). Božanstva prirode, Oriše, manifestuju se putem prirodnih pojava (zemlja, vetar, vazduh, vatra, biljni, životinjski, mineralni svet), putem ljudskog karaktera (neko je brz kao vetar, neko smiren kao planina, u nekome je arhetip pravde, u nekome senzibilnost i nežnost reke…) i putem duhovne esencije – božanstava. Oriša filozofija poznaje više od 200 arhetipova (u jednoj od mitologija i više od hiljadu).

Razumevanjem arhetipova spoznajemo sebe, svoj karakter, ljude oko sebe, interakciju i komunikaciju sa sobom i sa okruženjem. Spoznajemo prirodu i načine kako da je upotrebimo, ne samo za fizičku revitalizaciju, nego i za duhovnu i emotivnu intervenciju i revitalizaciju, za isceljivanje. Vidljiv svet je materijalizovana duhovnost. Otvoriti sebe za duhovni deo života znači biti više živ. Živ u životu ovde i živ za život nakon toga.

Arhetipovi energija u terapeutskom radu (radionica)

Upoznaćemo nekoliko mogućnosti kako da božanstva prirode, odnosno, duhovni deo prirode, upotrebimo kao podršku sebi, u različitim životnim područjima: bilo da je potrebno da aktiviramo energiju dinamike, ili želimo da vibriramo privlačnost, da radimo na samopouzdanju, da smo tolerantna majka koja razume individualnost svog deteta, bilo da su nam potrebni vitalnost i zdravlje, podrška za proces lečenja, inspiracija za tehnički napredak, ili želimo da razvijemo strateški aspekt vođe… Za sve imamo uzor i arhetip prirodne energije na koju možemo da se oslonimo. Nema situacije u životu za koju nije stvoreno božanstvo, energija, arhetip koji može da asistira ljudskom biću. Probudićemo se iz ugurnute amnezije koja nam je u istoriji prekinula svest da, ako sve što nam je potrebno za fizičku revitalizaciju dobijamo iz prirode i univerzuma oko nas, onda na istom mestu treba da tražimo i duhovnu revitalizaciju.

Povezivanje sa duhovnom snagom prirode