Božanstva vatre

Oriše vatre su arhetipovi duhovne dinamike, strategije, postizanja ciljeva, odbrane, vođstva, harzime, autoriteta, promene, transformacije, osvetljavanja sopstvenog puta…

Upoznaćemo oriše koje u nama bude samosvest, hrabrost, fokus, harizmu. U Oriša filozofiji poznajemo mnogo različitih arhetipova vatre. Svima su srodne već navedene karakteristike, ali je ipak i svaki arhetip poseban i specifičan u svom delovanju i duhovnoj esenciji.

Transformacijska radionica sa orišama vatre:

  • Upoznavanje energija Šango, Ogun, Akogun, Oya, Ewa, Ino
  • Transformacijski šamanski procesi sa energijama prirode za aktivaciju dinamičnog procesa u nama.
  • Rad s Orijem – našom individualnom suštinom, božanstvom u nama, da prepozna oriše dinamike, da izađe iz apatije i stagnacije, da osvetli sopstveni put i usmereno deluje.
  • Sinhronizacija naše duhovne energije s akcijom koja omogućava samorealizaciju.
  • Energija odbrane koju unosimo s božanstvom vatre, kao zaštitni princip, da sačuvamo postignuto.