Božanstva vode

Oriše Jemanđa, Olokun, Olosa – božanstva mora – donose blagost, blagostanje i odnose patnju. U proučavanju prirode i njenih principa, voda ima posebno značenje: voda života. Kako voda sačinjava veliki postotak našeg tela, tako i njen duhovni deo ima ogroman uticaj na nas: na naše emocije, misli, duhovni aspekt. Koliko je voda bitna za dnevnu revitalizaciju, toliko je njena revitalizacijska snaga i duhovna nega bitna za čišćenje naših misli, za aktivnost i zdravlje naših emocija.

Upoznaćemo četiri od mnogih arhetipa – božanstva mora i reke:

Jemanđa je božanstvo koje nam daje udobnost u našem postojanju, negujuća majčinska energija mora koja nas uteši, očisti.

Olokun je energija prosperiteta, predstavlja neograničenost mora. S orišom Olokun radimo na tome da je naš napredak neograničan, da unesemo nagradu za svoj rad. Uči nas i unutrašnjoj, dubokoj, duhovnoj sposobnosti da, kao talas na obalu, izbacimo sve što nije kompatibilno sa nama.

Olosa je komplementarna energija oriši Olokun. Uči nas kako da prihvatimo stvari koje su dobre za nas. Budi naš duhovni, individualni, božanski deo za sposobnost primanja.

Ošun je božanstvo tekućih voda. U ljudskom postojanju taj arhetip predstavlja plodnost, senzibilnost, privlačnost, emocije, ljubav, čišćenje.

Transformacijska radionica sa orišama vode

  • Upoznavanje energija;
  • oriše vode u svakodnevnom životu;
  • međuljudski odnosi kroz razumevanje arhetipova;
  • rad s podsvešću (timeline healing, terapeutski trans..), uvođenje arhetipskih energija vode za transformaciju emocija;
  • učenje našeg duhovnog dela o zdravim principima na osećajno-duhovnom nivou: ljubav, udobnost u emocijama.