Program samorealizacije: Kako probuditi svoju individualnost i kako biti više živ

Paranoja mentalne kontrole sprečava nas da zaista živimo (predavanje)

Rađamo se kao duhovno biće, učimo na podsvesnom nivou, ne nasleđujemo samo fizička svojstva nego i emotivne i duhovne aspekte svojih predaka, deo smo života i prirode koja ima božansku esenciju, a istovremeno smo, kao savremeno civilizovano društvo, u paranoji od svega toga. Od tog straha možda propuštamo najbitnije: život sam. Mnogi ljudi pate, jer im se ne asistira na pravi način. Imaju duhovni izazov, ali dobiju pogrešnu dijagnozu. Pravu dijagnozu današnji sistem ne može ni dati, jer je negiranje duhovnog u samom sistemu.

Nije potrebno uništiti um, niti ego, da bismo postali duhovni. Potrebno je probuditi um da postane svestan da je asistent; asistent nečemu što je veće i kompleksnije od njega. Nije potrebno postati religiozni vernik, niti praktikovati duhovne prakse. Jedino što je potrebno je da upoznamo sebe. Mnogi ljudi koji ne poznaju teoriju duhovnosti često su duhovniji nego oni koji se izgube u fanatizmu. Biti mudar roditelj, emotivno stabilan čovek, dobar sused, tolerantan prema različitostima – sve su to izrazi duhovne evolucije.

U filozofiji Ifa, u šamanskom razumevanju čoveka, kao i drugim starim i celovitim pristupima (npr. Vedama) čoveku se pristupa individualno. Ništa u ovom životu nije neduhovno. Ali, bojati se i ne upoznati sebe, isto je što i želeti kuću, kupiti je, a onda se ne usuditi ući u nju. Udruživanje duhovne suštine s umom, uma sa razumom, razuma s emocijama, uma s akcijom, jesu polja na kojim ćemo raditi.

Život je sam po sebi škola mudrosti. U Školi mudrosti učimo kako da gledamo na život udruženim duhovnim i fizičkim očima. Učimo da razmišljamo svojom glavom, da dozvolimo sebi da osećamo i priznamo osećaje. Udružujemo duhovnu bit sa umom, um sa razumom, razum sa emocijama, sve zajedno s akcijom. Predavanje će predstaviti Školu mudrosti: program, pristup i način rada. U praktičnom radu Škole mudrosti radimo sa podsvešću, uverenjima, duhovnom genetikom, radimo na oslobađanju lične snage, putovanjima u regresiju ili progresiju za isceljivanje problema na samom izvoru, radimo na buđenju našeg duhovnog bistva. Na prezentaciji će biti i kratak prikaz praktičnog rada.

YouTube player

Transformacijska radionica putovanja ka sebi

  • Čišćenje slojeva i stega sa nešeg duhovnog bistva i duše;
  • ulazak u memoriju podsvesti;
  • rad na mekšanju mentalne tvrdoće;
  • progresija – rad s sudbinskim putem u budućnosti.

Predavanja: pojedinačni arhetipovi (po želji učesnika). Predlog: energije vode i vatre.