Obred transgeneracijskog čišćenja 7 generacija predaka i nasleđenog: Duhovno-genetski „inženjering“

Termini

  • 5.10. do 10.10. 2023.

Obred je reciklaža nasleđenog, zatvaranje nezavršenih ciklusa i ponavljajućih sudbina i sinhronizacija nasleđenog s našim individualnim bistvom. Predstavlja iznimno putovanje u prošlost i živote naših predaka koji utiču na naš život ovde. To je susret sadašnjosti i prošlosti, susret generacija, susret živih i mrtvih.

Ovaj ritual obuhvata najmanje 7 generacija unazad, a to je preko 250 direktnih predaka. Čisti se opterećujuće nasleđe i aktivira se pozitivni potencijal predaka. Preporučuje se da se učesnici pripreme unapred, da prikupe što više informacija o svojim precima i porodičnom stablu, kao i da se konsultuju sa Akengen.

Kome je namenjen?

Svima, jer smo svi došli na ovaj svet putem geneteskog koncepta, svi unutar sebe nosimo svoje pretke, od predaka smo sastavljeni. Od naših predaka smo nasledili fizičko telo, emocije, način razmišljanja i spiritualnost. Upoznavanje svoje porodice, tendencije dugovečnosti, zdravlja/bolesti, emotivne stabilnosti, uspeha… daće nam uvid u to ko smo mi, šta možemo očekivati od našeg života ili šta će se verovatno dešavati budućim generacijama, jer je veliki deo života pod uticajem genetike i ponavljanja. Nemoguće je da sve što smo nasledili bude kompatibilno i podržavajuće za nas, a isto tako je nemoguće da sve bude loše. Postoji potreba, kao i način, da se ono što smo dobili reciklira, filtrira i što više prilagodi našem individualnom duhovnom bistvu s kojim smo rođeni. Obred je duboko čišćenje i filtracija nasleđenih segmenata iz kojih smo izgrađeni. Harmonizuje nasleđeno sa našom dušom i bistvom, čisti negativne genetske uticaje, da ne bismo ponavljali sudbine naših predaka, da bismo se oslobodili bremena prošlosti i aktivnije i bolje živeli sopstveni život ovde i sada.

Koncept reinkarnacije, prelaza iz nevidljivog u vidljiv svet i obrnuto, prelaz mrtvih u svet predaka, prirodni su procesi svakog čoveka, svake duše. Obred transgeneracijskog čišćenja usmeren je na to da naši preci pređu do kraja i oslobode naš život, naše vreme od nezaključenih ciklusa (patnje, neuspeha, bolesti, njihovog transa i istina o životu, uverenja koja onemogućuju da na svet gledamo sopstvenim očima). Ujedno je to asistencija precima da nađu svoj mir i sopstveno mesto u svetu zdravih predaka, kako bi mogli biti podržavajući živima i budućim generancijama.

Istovremeno, naša porodica, naše porodično stablo, jeste naša baza, naša poveznica sa ovim svetom, naše sidrište u vidljivom svetu. Sada smo tu, u toj rodbini, deo smo nje i ona je u nama. Za dobar, odnosno, za što bolji život, treba se maksimalno potruditi da s tim budemo u miru, ali i da dijagnostikujemo i ispravimo tendencije koje su za nas destruktivne, da bismo iscelili korene svog postojanja. Jer, ako su koreni bolesni, ni plodovi tog stabla (a plodovi smo mi i naša deca) ne mogu biti dobro. Obred transgeneracijskog čišćenja je, između ostalog, lečenje i minimalizovanje najtraumatičnjih delova porodičnog stabla (na primer: bolesti zavisnosti, tuge, patnje, prerane smrti…)

Prošlost ne možemo izbeći, jer smo i mi sačinjeni od nje. I mi smo reinkarnirani preci. Ali, možemo se potruditi da prošlost što više izlečimo, da se pomirimo s precima, kao i oni s nama. Obred transgeneracijskog čiščenja je za one koji su ambiciozni prema životu, u smislu da žele dobiti podršku za svoj život, da žele živeti zdrav, srećan i uspešan život, da žele ostvariti svoje ciljeve i potencijale umesto da ponavljaju greške svojih roditelja.

Naročito preporučujemo onima koji:

  • znaju da u njihovoj porodici postoje (ili se generacijski nasleđuju) alkoholizam ili druge bolesti zavisnosti, hronične bolesti, tragični događaji, samoubistva, traumatični događaji u odnosima ili među generacijama, sve ono što ne žele da se ponovi njima ili njihovoj deci;
  • žele nešto da promene u svom životu, ali osećaju da ih nešto stalno zaustavlja, koči i vuče nazad i, kad naprave korak napred, opet se vrate u istu situaciju;
  • imaju stalan osećaj da ih njihova porodica ne razume, da u njoj nemaju podršku za ostvarenje svojih snova i ciljeva, da su u svojoj porodici manje-više stranci;
  • osećaju da ih u životu nešto guši, da na svojim leđima nose težinu i odgovornost drugih, da ne mogu disati punim plućima i živeti svoj život.

Program traje od 4 do 7 dana. Preporučuje se da se prethodno ili u okviru rada napravi Bori ritual – ritual za naše unutrašnje bistvo, kako bi bilo sposobno za genetsku reciklažu.

Cena ritrita je 1.590 EUR (1.190 EUR + 400 EUR za Bori ritual).

Za one koji su već radili obred 7 generacija 2 ili više puta imaju 15% popusta

Boravak: učesnici ritrita su gosti u mojoj kući do popunjenja kapaciteta. Sa sobom poneti: komplet odeće za baciti, 2 kompleta bele odeće za rituale, peškire, hranu samo u slučaju posebnog režima ishrane.

Na Izviru je jedini hram predačkih energija u Evropi, izgrađen i neprekidno energetski dopunjavan i pripremljen za tu svrhu.

Kako se pripremiti za ritual čišćenja 7 generacija

Da li je opasno raditi ritual čišćenja 7 generacija?

Iskustva učesnika transgeneracijskog čišćenja