Duhovni rad

Što je u životu neprocenjivo? Sve ono što određuje ljudsku sudbinu.  Ako to ne razumijemo, možemo protraćiti svoj život. Možemo propustiti dobre prilike, zloupotrebiti vreme, zamrznuti svoje životne cikluse. Ono što je neprocenjivo jesu pitanja: Ko sam ja? Da li mi je dobro u svakodnevnom životu? Koliko sam u balansu? Kako reagujem na sve što ima tendenciju da me izbaci iz balansa? U kakvom sam emotivnom stanju? Da li sam opušten(a)? Da li se uopšte pitam o tome? Svakodnevno se susrećemo sa ljudima koji se žale na svoj život. Da li ćemo živeti srećan život ili ne, ne zavisi od onoga šta imamo, nego od naše emotivne kompetencije. Putem svojih emotivnih sposobnosti možemo spoznati ko smo, zbog čega smo tu i šta možemo uraditi da nam u životu bude bolje. Da li ćemo život promeniti na bolje ili ćemo ga pogoršati, zavisi od naše sposobnosti, zavisi od usmerenja koje imamo da bismo živeli dublje, zavisi od načina na koji svakodnevno živimo.

Mi jesmo duhovna bića i sve u ovom vidljivom univerzumu ima duhovnu komponentu. Duhovnost nije religijski recept, duhovnost je razumevanje životnih koncepata i onoga ko mi jesmo. Duhovnost je kako biti više živ. Zaroniti. Otvoriti vrata za dublje povezivanje sa postojanjem. Nahraniti dušu žednu esencije života. Oporaviti se, setiti se, osetiti… Sve je u ovom životu duhovno.

Emotivne poteškoće, teskoba, depresija, osećaj izgubljenosti, praznina, bezvoljnost, nedostatak strasti prema životu – sve su to posledice otcepljenosti od sopstvenog duhovnog izvora, od prirode i njene duhovne snage čiji smo neodvojivi deo. Duhovni rad nije samo terapija, iako nas na duhovni put i na suočvanje sa sobom obično prisili neka vrsta patnje ili bolesti. Prirodno je da tad tražimo rešenje, jer nismo otporni na bol. Bol je obično način kojim nas naša duša, naše spiritualno sopstvo, upozoravaju da postoji nešto više od kocke u koju smo se zatvorili iz straha da zaista budemo živi. Duhovnost je neprestana izgradnja sopstvene spremnosti na život i izazove koje nosi. Duhovnost je način da otkrijemo sopstvenu srž koja ima odgovore na pitanja: – Ko sam ja, zašto sam ovde, kuda idem? Duhovnost je preuzimanje odgovornosti za sebe i svoj život.

U nastavku, saznajte više o:

Koja je svrha duhovnog rada?