emotivno zdravlje

Nevidljivi pokretači emotivnih previranja: Uzroci nezadovoljstva, teskobe, depresije

Pored zdravstvenih poteškoća u smislu telesnih oboljenja i fizičkog bola, sve je više nevidljivih bolesti i emotivnog bola: teskoba, praznina, očaj. Brzo i lako konstatujemo da većina zdravstvenih stanja ima psihosomatski izvor, a da li to zaista razumemo? Psiha je reč za dušu, pa da li onda sistem koji negira postojanje duše može razumeti psihosomatske Nevidljivi pokretači emotivnih previranja: Uzroci nezadovoljstva, teskobe, depresije