energija Ela

O ciklusima: Rad sa energijom Ela

Ela je energija koja radi sa ciklusima, zatvara stari, ujedno otvarajući novi ciklus plodnosti. Uočavamo je u svim prirodnim ciklusima, u smenama dana i noći, godišnjih doba, setve i žetve, života i smrti. Za naše podneblje karakteristično je da duhovno-religijsko poimanje vremena negira prirodne cikluse. U hrišćanskoj dogmi, greške se otplaćuju boravkom u paklu koji O ciklusima: Rad sa energijom Ela