iluzija raja

Šta ako je život na Zemlji nagrada iz raja?

Ifa je koncept mudrosti, razumevanja duhovnosti, čoveka, njegovog karaktera i sudbine. Glavni fokus filozofije Ifa je: kako podržati pojedinca na njegovom individualnom putu, u konkretnom životu ovde, u vidljivom svetu. Celokupna filozofija usredsređena je na umeštenost čoveka u vidljivom svetu. Ujedno, Ifa studira dešavanja u paralelnom svetu, prelaze iz jednog u drugi svet, rad sa Šta ako je život na Zemlji nagrada iz raja?