Inicijacija u Majke Univerzuma

Put do prvih inicijacija u Brazilu

Pre toga susret sa šamanizmom Jedan od mojih prvih susreta sa šamanizmom bio druzenje i posmatranje Navaho Indijanca kako pristupa izgradnji saune za isceliteljski obred čišćenja. Prvo je iskopao rupu u zemlji, kao simbol materice, na koju je meditirao, u činu simboličkog silaska u dubinu i spajanja sa Majkom Zemljom. Grane, koje su služile kao Put do prvih inicijacija u Brazilu