obredni rad

Obredni rad i mudrost iza: Povezivanje sa duhovnom snagom prirode

Život sam, priroda i veličina čoveka obično su daleko veći nego što mi svesno priznajemo i razumemo. Sve što je izvan okvira našeg mentalnog razumevanja smatramo magijom, iako su to uobičajeni životni procesi, jer život sam po sebi jeste magičan. Pogledajmo kako nastaje život: od našeg dolaska iz nevidljivog sveta, preko procesa stvaranja tela, delovanja Obredni rad i mudrost iza: Povezivanje sa duhovnom snagom prirode

Život je ritual

Ako razumemo da je sve u životu duhovno, čitav naš život je ritual, što u suštini znači da smo svesni da su svaki naš čin i svaka naša reč energija koja negde putuje. Problematično je što rituali ili obredi obično imaju religijsku ili crnomagijsku konotaciju. Važno je biti svestan da je život ritual sam po Život je ritual