Ori

Ori: Božanstvo u nama

Znanje o Oriju je deo univerzalnih znanja koja su očuvana u oazama gde se čoveku pristupa kao celovitom biću, gde se poštuje individualnost, gde postoji razumevanje životnih ciklusa i prelaza između vidljivog i nevidljivog, gde postoji svest o tome da je materijalno vidljiv izraz duhovnog. Osnovni životni principi svuda su isti, različite su samo reči Ori: Božanstvo u nama

Ori: Nega i rad sa našim individualnim bistvom, duhovnim vodičem unutar nas

Od Orija, božanstva u nama, zavisi sve: naša sudbina, odluke, sposobnost suočavanja sa izazovima, dobra / loša sreća, da li dobre ili loše stvari prihvatamo ili odbijamo. Sve što nam se u životu dogodilo ili će se dogoditi, zavisi od našeg Orija. S Orijem smo rođeni, to je deo nas koji nosi smer, misiju, naše Ori: Nega i rad sa našim individualnim bistvom, duhovnim vodičem unutar nas