rad sa podsvešću

Isceljivanje i reprogramiranje podsvesti

Podsvest: naš unutrašnji sistem, ogromno polje zapisa, uverenja, trans-obrazaca koji su pokretačka sila i kreator našeg života. Tu su programi, znanja i uverenja o životu, sećanje na sve što smo ikad iskusili i naučili o životu, skladište memorije svih trenutaka od našeg ulaska u život i ranije. Podsvest je ogromno polje resursa naše genijalnosti i Isceljivanje i reprogramiranje podsvesti