Uči onlajn

Za razliku od uobičajenih sistema učenja koji se odvijaju u smeru usvajanja  informacija koje dolaze izvan, edukativni rad sa Akengen provocira buđenje unutrašnje mudrosti koja je pohranjena u svakom od nas. Prema afričkoj filozofiji Ifa, samim rođenjem smo opremljeni svim onim što nam je potrebno za život. Ifa je filozofija razumevanja života očuvana u oralno-kulturnoj tradiciji zapadno-afričke zajednice Joruba. Ifa znači mudrost, a mudrost rasvetljava tajnu života, odgovara na pitanja o ljudskom postojanju, karakteru, (pred)sudbini. Učenje je sačuvano u vidu mitologije i simbola, koje tumačimo u kontekstu konkretnog života, vremena i date situacije. Mitologija, kao priča duše, nikada nije jednoznačna. Umesto jedne svevažeće istine, Ifa, kao duboka psihologija, svakome od nas daje pravo na otkrivanje individualne istine. Ifa je podrška pojedincu na njegovom jedinstvenom životnom putu. Ifa je stara koliko i čovečanstvo, u njenoj filozofiji ne postoji princip apsolutnog majstorstva, jer niko nije apsolutni vlasnik mudrosti. Svako je u određenoj oblasti učenik, a u nekoj drugoj učitelj, jer se proces učenja nikada ne završava. Svi smo učenici životne škole.

Edukativni rad sa Akengen nije, niti može da bude, samo teorijski, nego dubok transformacioni proces spoznaje zaključanih delova sebe, sopstvene individualnosti, karaktera, talenata, snaga i slabosti, konstruktivnih i destruktivnih sila u nama. Suočavanje sa istinom unutar sebe ima terapijsko dejstvo, prizemljuje nas i povezuje sa životom.

Kako da se povežemo sa individualnim božanstvom unutar sebe? Kako da sretnemo sopstvenu sudbinu? Imamo li uticaja na nju? Gde smo bili pre ulaska u ovaj život? Kakve životne vrednosti nosimo unutar sebe? Kakva nam je vizija života? Koliko smo usredsređeni na ciljeve? Da li je naše lično vreme usklađeno sa kolektivnim ritmom vremena? Jesmo li prisutni u svom životu, ili se život odvija mimo nas? Koliko smo zarobljeni u prošlost? Koliko smo dobri u materijalizaciji ideja? Koje uloge igramo u međuljudskim odnosima? Koliko poznajemo svoje porodično stablo i kako genetika utiče na nas? Šta je naš duhovni izvor? Kako se ophodimo prema detetu u sebi? Kakve paktove nosimo iz prošlih života? Kako da oživimo najveće talente i razgradimo najjače strahove? Kako da upotrebimo energije prirode kao duhovne vitamine? Kako da postanemo emocionalno stabilna osoba? Kako da budemo više živi?

U nastavku, saznajte više o: