Prolećni ritrit

Izvir, od 24. aprila do 2. maja 2020. godine

Program:

23. april, prepremni dan: razni individualni obredi

Od 24. do 27. aprila: Lepota, ženska snaga, privlačnost, plodnost, ljubav
Obredni i transformacijski radovi za sve učesnike, uz paralelno kreiranje: slikanje (na platnu ili tekstilu, izrada odeće snage).

25. april u 18 časova Ose Egungun i ostalih predačkih energija na Izviru (Gelede, Igede, Oro, Ferewa, Momo…)

28. april: Komunikacija s prirodom
Duhovni izleti u prirodu (Kostanjeviška jama, reka Krka, izvori) i neverbalna komunikacija. Obred priziva i slavljenja svih Oriša, božanstava prirode, za naše povezivanje s Majkom Zemljom, prirodom, životom.

29. april: Individualni obredi za prekid paktova koji vezuju, uskraćuju dozvolu ili energetski opterećuju neko područje (partnerstvo, pravo na ljubav, decu, sreću). Učesnici biraju područje rada, odnosno, konsultuju se sa energijom mudrosti Ifa.

  • Rituali u prašumi za prekid pakta sa Oko, Iya Orun (mužem ili ženom) u paralelnom svetu;
  • prekid porodičnih abiku paktova uz korene stabla, specifični eboi (s energijama Egbe, Kori, Iroko);
  • eboi s predačkim energijma (Gbogi, Oro, Egungun) za prekid porodičnih prokletstava.

30. april: Vatra, transformacija, lična snaga, promena
Obredi i tranformacijski radovi za sve učesnike. U večernjim satima, obredna vatra za prvi maj.

1. maj: Rad, i volja, strast prema radu, radni elan, strategija, lični put, misija
Zajednički obredi za učesnike, obredno pranje ruku i nogu. Individualni Bori rituali (u večernjim satima).

2. maj: Obredi za zaštitu, uništenje neprijatelja, ljubomore, crne magije
Zajednički obredi za grupu i individualni radovi po prethodnim konsultacijama sa Ifa.

Cena: 70 EUR po danu. U cenu je uključena hrana (osim u slučaju specifične ishrane), besplatan boravak do popunjenja kapaciteta u kući, svi obredi i radovi za grupu učesnika. Individualni obredi se doplaćuju. 29. aprila nema zajedničkih obreda, pa učesnici koji ostaju na Izviru bez radova imaju besplatan dan. Ostali u zavisnosti od odabranih specifičnih individualnih obreda.

Ose Egungun je besplatan i otvoren za sve učesnike ritrita i goste izvan. (Simbolično se daje novčanica za Ešua.)

Kako je ritrit tematski raznovrstan, učesnici mogu odabrati samo određenu tematiku za rad i boravak na Izviru, ili se odlučiti za svukupan program.