Radionice

Svaka radionica je edukativni i transformacijski proces, zaokružen jednom tematskom celinom. Tematski deo je neophodan, kao materijal za um, da bi nam dao dozvolu za proces rada sa emocijama, podsvesnim i nadsvesnim delovima, duhovnim nivoom i viševremenskim konceptom. Većina radionica na koje smo navikli usmerena je na upotrebu određene tehnike. Kao majka tajne, Ifa sveštenica i terapeutkinja šamanskim tehnikama, okrenuta sam celovitom pristupu – kako podržati pojedinca na svim nivoima njegovog života – zbog čega je raspon terapeutskih znanja i tehnika širok i isprepleten. Svaka radionica usmerena je na odabranu životnu tematiku, a nema životnog područja koje ne može biti tema rada: mudrost, lična snaga, samorealizacija, zdravlje i vitalnost, blagostanje, međuljudski odnosi i socijalizacija, celovitost, ženska snaga, unutrašnje dete, razumevanje i rad sa arhetipovima prirode.

Pročitaj više

Radionice sa Akengen

Svaka radionica je edukativni i transformacijski proces, zaokružen jednom tematskom celinom. Tematski deo je neophodan, kao materijal za um, da bi nam dao dozvolu za proces rada sa emocijama, podsvesnim i nadsvesnim delovima, duhovnim nivoom i viševremenskim konceptom. Većina radionica na koje smo navikli usmerena je na upotrebu određene tehnike. Kao majka tajne, Ifa sveštenica Radionice sa Akengen