arhetipovi u karakteru

Arhetipovi energija: Energije prirode i njihova terapijska svrha

Arhetipovi energija: božanstva prirode (predavanje) Čovek je neodvojivi deo prirode, a božansko je u svemu što postoji: sve je materijalizovani izraz duhovnog. Otkriti božanstvo u nama, probuditi se za život unutar života, poštovati svet čiji smo gostujući stanovnici, kao magičnu božansku kreaciju gde je sve živo. Oriša, afrička filozofija o životu, očuvala je jednu od Arhetipovi energija: Energije prirode i njihova terapijska svrha

Teme predavanja i radionica

Septembar: Energije prirode Isceljivaje energijama prirode Komunikacija duhovnom snagom životinja, stabala, biljaka Magija prirode Božansko u nama i izrazi božanskog u svemu oko nas Božanstvo Zemlje Energetski vlasnici teritorija Kako spojiti noge sa grudom Arhetipovi prirode Kako prepoznati arhetipove unutar karaktera Kako se arhetipovi odražavaju na naš karakter Upravljanje arhetipovima unutar nas Terapeutski rad s Teme predavanja i radionica