egzorcizam

Šta je egzorcizam?

U šamanizmu, odnosno, tradicionalnom znanju, gde postoji celovito razumevanje čoveka, ne govorimo o potpuno negativnoj energiji. Da li je nešto negativno ili pozitivno više je stvar ličnog poimanja i doživljaja. Na primer, gepard je za antilopu negativan element, ali smo u nekom širem poimanju srećni što je takva esencija deo univerzuma. Relativno je da li Šta je egzorcizam?