ko je moje dete

Podrška zdravom roditeljstvu: Konsultacije s mudrošću za dete

Naša duhovna esencija, Ori, već je postojala pre ulaska u ovaj vidljivi svet. Ori nosi plan za ovaj život: misiju s kojom dolazi, talente koje želi realizovati, iskustva iz prethodnih života, stečenu mudrost, izazove koje želi iskusiti da bi kroz njih dalje učio i razvijao se. Treba imati u svesti da je novorođenče kompleksno biće Podrška zdravom roditeljstvu: Konsultacije s mudrošću za dete