priprema za nov ciklus

Zimski ritrit: Ori i ciklusi

Izvir, od 25. do 28. decembra 2020. godine Ori – naša bit, lično individualno božanstvo u nama, naš unutrašnji vodič za život, nosilac naše sudbine, unutrašnji kompas. Sve što nam se u životu dešava zavisno je od našeg Orija: naše odluke, slučajnosti koje nam se odigravaju, sposobnost reagovanja na izazove, kompatibilnosti, talenti, dužina života, prelazi… Zimski ritrit: Ori i ciklusi