akengen

Moje afričke inicijacije

Inicijacije su proces ponovnog spajanja sa životom, reanimacija duše i mog duhovno bistva, reaktualizacija u prostoru i vremenu, ponovno rođenje tokom jedne inkarnacije. Inicijacije su razivajanje mudrosti i intuicije, lečenje svih delova sebe i njihova aktivacija za život. Inicijacije su otkrivanje tajne života, tajne univerzuma: otkriti i dati se na usvajanje Velikoj majci, naučiti se Moje afričke inicijacije

Odlazak na izvor: Moja prva Afrika

Kako smo sve dublje ulazili u Ifa, pojavila se potreba za specijalizacijom na određenim temama i energijama. Da nam omogući to, Baba King poveo nas je na sam izvor učenja, u Afriku. Iako Baba Kingov hram u Brazilu svake godine okuplja jak tim Ifa sveštenica i sveštenika i zaslužan je za vraćanje suštinske filozofije, time Odlazak na izvor: Moja prva Afrika

Put do prvih inicijacija u Brazilu

Pre toga susret sa šamanizmom Jedan od mojih prvih susreta sa šamanizmom bio druzenje i posmatranje Navaho Indijanca kako pristupa izgradnji saune za isceliteljski obred čišćenja. Prvo je iskopao rupu u zemlji, kao simbol materice, na koju je meditirao, u činu simboličkog silaska u dubinu i spajanja sa Majkom Zemljom. Grane, koje su služile kao Put do prvih inicijacija u Brazilu

Izvir: Put do izvora

Izvir je mesto moći i mira, gde se već sama priroda pobrine za intenzivnu revitalizaciju. Planinski venac koji se proteže između Hrvatske i Slovenije, gotovo nenaseljen, ali bogat šumom, životinjskim svetom, čistim vodama i vazduhom, izmešten iz civilizacije, a opet na svega nekoliko minuta od glavne ceste Ljubljana – Zagreb – Beograd. Blizu su Brežice, Izvir: Put do izvora