Akogun

Božanstva vatre

Oriše vatre su arhetipovi duhovne dinamike, strategije, postizanja ciljeva, odbrane, vođstva, harzime, autoriteta, promene, transformacije, osvetljavanja sopstvenog puta… Upoznaćemo oriše koje u nama bude samosvest, hrabrost, fokus, harizmu. U Oriša filozofiji poznajemo mnogo različitih arhetipova vatre. Svima su srodne već navedene karakteristike, ali je ipak i svaki arhetip poseban i specifičan u svom delovanju i Božanstva vatre

Najčešće upotrebljavani muški arhetipovi

Prema Ifa mitologiji, Eledunmare, vrhovno božanstvo, stvorio je četiri primarne energije: Ešu (energija univerzalnog reda, fokusa i discipline, komunikacije), Ogun (inovator, onaj koji gradi civilizaciju), Ifa (mudrost i sudbina) i Obatala (kreativna energija, stvaranje). Kažu da je voda već postojala, pre svih ovih energija. Ukupno je oko četiri stotine božanstava (energija, arhetipova). Postoje energije koje Najčešće upotrebljavani muški arhetipovi